Gratulerer med SFF-partnerskap til Ragnhild Eskeland!

Kunngjøringen av Senter for fremragende forskning (SFF) ble offentliggjort av Forskningsrådet onsdag 15. mars. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått tildelt to SFFer. IBV er partner i Centre for Cancer Cell Programming med vår forsker Ragnhild Eskeland og Jorrit Enserink, som er professor II ved instituttet.

Foto av Ragnhild Eskeland

Foto: Elina Melteig

Vi gratulerer Ragnhild Eskeland og Jorrit Enserink med tildelingen og er glade for at IBV er partner i et så viktig program.

I kunngjøringen på sine nettsider skriver Forskningsrådet at:
Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker hverandre. Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling.

Lederen for SFFen er direktør for Senter for Kreftbiomedisin professor Harald Stenmark ved Det medisinske fakultet. I tillegg er Professor Anne Simonsen, Dr. Tor Erik Rusten og
Dr. Jørgen Wesche med som partnere.

 

IBVs partnere

Ragnhild Eskeland har en gruppe på Seksjon for Biokjemi og Molekylærbiologi og hennes del av prosjektet går ut på å finne ut mer om prosesser som styrer kreftutvikling og bruke dette i selve reprogrammeringen. Hun jobber med epigenetikk og kan derfor mye om hvordan arvematrialet vårt blir pakket og hvordan gener blir slått av eller på. Målet er å få bedre kunnskap om de epigenetiske mekanismene og hvordan disse snakker sammen andre celleprogrammer i kreftceller for så å bruke dette til å omprogrammere kreftcellene til ufarlige celler.

Jorrit Enserink er professor II på Seksjon for Biokjemi og Molekylærbiologi også partner i den samme SFFen. Han har en egen gruppe: Cancer Molecular medicine ved Oslo Universitetssykehus.

Bedre forståelse av sykdomsutviklingen

En verdensomspennende innsats har blitt gjort for å identifisere genetiske og epigenetiske faktorer i kreft. Dette er enorme mengder informasjon som gir muligheter for kreftdiagnostikk og kreftterapi som vi ikke har hatt tidligere. En stor barriere har vært å ”oversette” denne informasjonen til klinisk fordel fordi vi har en ufullstendige forståelse av hvordan de molekylære mekanismene påvirker kreftceller og hvordan kreftens mikromiljø og somatiske vev bidrar til kreftprogresjon.

CanCells visjon er å forme et miljø i verdensklasse som belyser endringer i cellulære programmer som blir omkoblet i løpet av kreft-utviklingen, definert som kreftcelleprogrammer, og dette inkluderer celle-signalering, metabolisme, membran-dynamikk og epigenetikk. Senterets unike strategi er å avdekke sammenhengene mellom disse programmene og de vil samarbeide med de ledende ekspertene på hvert enkelt felt.

Flere fra IBV i SFF-finalen

Atle Mysterud var med i finalen med Centre for Infectious vector-borne Disseases with an Environmental Reservoir (CIDER), men fikk dessverre ikke tildelingen denne gangen. Vi krysser fingrene for bedre lykke neste gang og takker ham og resten av teamet for innsatsen.
 

UiO fikk halvparten

UiO fikk halvparten av de ti SFFene som ble lyst ut. Av disse er to koordinert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Rosseland Centre for Solar Physics ved Mats Carlsson og Hylleraas Centre for Quantuum Molecular Sciences ved Trygve Helgaker.

 

Av Elina Melteig
Publisert 16. mars 2017 10:35 - Sist endret 31. juli 2019 15:49