My skal lede studieadministrasjonen framover

Under instituttmøtet mandag 9. oktober ble det kunngjort at My Hanh Tu vil være leder av Studieadministrasjonen framover.

Foto: My Hanh Tu, fotograf: Elina Melteig

Under mandagsmøtet i Bikuben kunngjorde Instituttleder Rein Aasland at My Hanh Tu vil være studieleder fremover. My har vært studieleder allerede i tre uker da dette ble kunngjort.

My sier følgende om den nye oppgaven:

Som studieleder vil jeg ha det overordnede ansvaret for koordineringen av det studieadministrative arbeidet ved instituttet. Jeg ønsker å bidra til at studieadministrasjonen blir en god støtte til utdanningsledere, og bidra til et godt samarbeid på tvers av nivåene.
Jeg er svært heldig som jobber i en godt fungerende studieadministrasjon med høyt kompetente kolleger som vil bidra til å gjøre min jobb enkel.  Studiebarometeret, som er en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet, viser at vår studieadministrasjon er blant de aller beste i klassen. Sammen gjør vi mye bra og viktig arbeid som jeg ønsker skal fremheves og synliggjøres.

Mandatet ligger ute på for ansatte-sidene. Der står det følgende om arbeidsoppgaver:

Studielederens oppgaver og ansvar:

  1. Koordinere og prioritere det studieadministrative arbeidet ved instituttet
  2. Være kontaktpunkt mellom studieadministrasjonen og instituttets utdanningsledere og sørge for at utdanningslederne får administrativ støtte
  3. Være instituttets studieadministrative kontaktpunkt med fakultetets studieseksjon; formidle studieadministrativ informasjon/meldinger til og fra fakultetets studieseksjon
  4. Sikre at studieadministrative oppgaver blir fordelt til studieadministrativ stab best mulig måte
  5. Utarbeide årshjul for instituttets viktigste hendelser innen undervisning og studier og sikre kontinuitet i arbeidet
  6.  Ansvar for at instituttets studieadministrative informasjon er kvalitetssikret
  7.  Lede studieadministrasjonens driftsmøter
  8.  Delta i instituttets ukentlige driftsmøter og være informasjonsknutepunkt mellom studieadministrasjonen og instituttets øvrige administrative stab
  9.  Være sekretær for IBVs utdanningsutvalg
Publisert 10. okt. 2017 10:11 - Sist endret 10. okt. 2017 10:11