Prisene fra julebordet 2017

Foto: Colourbox

Priser fra Julebordet!

Hvert år deles IBVs egne priser ut ved Julebordet. I år ble det delt ut 7 priser. Instituttet deler ut følgende priser: Pris for beste vitenskapelige artikkel, HMS-prisen, formidlingsprisen og innovasjonsprisen. Dette er første gang formidlingsprisen og innovasjonsprisen ble delt ut samme år: tidligere har de blitt delt ut annenhver gang. I tillegg deles ut Den gylne laserpeker fra Fagutvalget, Darwinprisen fra Senter for evolusjonær og økologisk syntese (CEES), og oppmerksomhetsprisen gis videre fra en ansatt til en annen.

 

Beste vitenskapelige artikkel

Prisen for den beste vitenskapelige artikkelen gikk i år til artikkelen «A c-Myb mutant causes deregulated differentiation due to impaired histone binding and abrogated pioneer factor function», publisert i Nucleic Acids Res. i juli 2017. Bettina Fuglerud var førsteforfatter, og andre medforfattere fra instituttet var Roza Lemma, Pimthanya Wanichawan, Ragnhild Eskeland og Odd Stokke Gabrielsen. 12 artikler var nominert til prisen, og minst én artikkel fra hver seksjon var nominert.

 

HMS-prisen

HMS-prisen ble gitt til professor Anne Krag Brysting, som har bidratt til god sikkerhet både på lab og i felt. Hun implementerer HMS på en naturlig og god måte i både forskning og utdanning, og sørger alltid for at veilederne på hennes kurs har den nødvendige opplæring og riktige holdninger til HMS.

 

Formidlingsprisen

Formidlingsprisen ble gitt til professor Nils Chr. Stenseth. Det kan sies om han at han har fått de fleste priser som er å få, men nesten ingen fra eget institutt. Prisen ble gitt til ham på bakgrunn av utallige kronikker i avisene hvor han forsvarer grunnforskning, evolusjon og kritisk tenkning, samt hans initiativ til arrangementer som Darwin Day og Kristine Bonnevie-forelesningene. Han har gjennom årenes løp invitert et høyt antall høyt rangerte forskere til å holde inspirerende populærvitenskapelige foredrag til et bredt publikum. Dette har gitt oppmerksomhet til biologi langt utenfor instituttets fire vegger.

Totalt var det tre personer som var nominert til denne prisen.

 

Innovajsonsprisen

Prisen ble delt ut til Stian Foss.

Postdoc Stian Foss har utviklet IgG-varianter med mutasjoner i den konstante Fc-delen som resulterer i forbedret binding til den neonatale Fc reseptoren, FcRn. FcRn regulerer serum levetiden til IgG. En av variantene er testet i transgene mus med human FcRn og har forlenget serum levetid sammenlignet med normalt IgG. Mutasjonene kan introduseres i et hvilket som helst IgG-basert legemiddel for å gi det forlenget virketid.

Antistoffer av typen IgG er den gruppen proteinbaserte legemidler som er i sterkest vekst og som har revolusjonert behandlingen av kroniske betennelsessykdommer og kreft. Design av neste generasjons antistoffer får internasjonal oppmerksomhet. Gevinsten er betydelig for både samfunn og pasient. Medikamentet kan gis sjeldnere og i lavere doser, noe som er helse-økonomisk gunstig og til stor fordel for pasientbehandlingen.

Prosjektet springer ut av gruppen til professor Inger Sandlie og Jan Terje Andersen og har vært utført ved Senter for Immunregulering. Teknologien er beskyttet av en patentsøknad som nå er i nasjonal fase i en lang rekke land. 

Nylig signerte Inven2 en ikke-eksklusiv lisensavtale med et stort internasjonalt selskap. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets program for bioteknologi for verdiskapning (BIOTEk2021) samt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst. 

Det var to nominerte til innovasjonsprisen. 

 

Den gylne laserpeker

I tillegg deler fagutvalget ut Den gylne laserpeker for beste foreleser. Ettersom fagutvalgene er slått sammen til ett fagutvalg fra i år, ble det altså bare delt ut én pris.

 

Årets pris ble gitt til Tone Fredsvik Gregers ved Skolelaboratoriet for biologi. Fagutvalget begrunnet utdelingen med at Tone F. Gregers ikke bare en fremragende jobb som foreleser, men setter sine spor på andre viktige plattformer som går utover universitetets rammer, og vekker interesse hos både nåværende og fremtidige studenter. Hennes forelesninger føles relevante, tilgjengelige og underholdende – slik at studentene møter opp. Som leder for Skolelaboratoriet i biologi representerer hun Institutt for biovitenskap i mange sammenhenger– både ved skolebesøk, og ved arrangering av Biologiolympiaden som engasjerer elever over hele landet hvert år.

 

Darwin-prisen

Årets Darwin-pris gikk til professor Anne Krag Brysting. Prisen deles ut til en person som har bidratt spesielt til evolusjonsbiologien som forsker eller annet vis. Brysting utfører ikke bare solid og spennende forskning, men har bidratt betydelig til å drive CEES, og er dessuten kjent for sine evner til å engasjere studentene.

 

Oppmerksomhetsprisen

Det deles også ut en vandre-pokal fra ansatt til ansatt: Oppmerksomhetsprisen. Prisen deles ut til noen av motsatt kjønn, i en annen avdeling, og gjerne i en annen stillingskategori enn den som deler ut. Prisen gis videre til en annen ansatt som sprer glede og god stemning på arbeidsplassen. Denne prisen startet i sin tid ved Institutt for Molekylær biovitenskap.

 

Hans Petter Hersleth (BMB) fikk prisen av Mari Wildhagen (EVOGENE). Hans Petter Hersleth kunne avsløre at han faktisk har fått prisen en gang før, ved Institutt for Molekylær biovitenskap. Han har alltid et smil om munnen, så at prisen gikk til ham nok en gang må sies å være ham vel forunt.

 
Publisert 19. des. 2017 15:15 - Sist endret 19. des. 2017 15:15