Et løft for undervisningskvaliten ved MN-fakultetet

Denne uken har MN-fakultetet hatt storfint besøk fra University of Minnesota. Seks lærere derfra har kurset norske universitetslærere i studentaktiv undervisning i et såkalt Summer Institute. Dette er første gang et Summer Institute arrangeres i Norge.

Fra Høyre: Sue Wick og Jessamina fra University of Minnesota og Cathrine W. Tellefsen og Tone F. Gregers fra hhv. MN-fakultetet og IBV. Foto: Tone F. Gregers.

Summer Institute er et veletablert tilbud i USA og gir en innføring i studentaktive læringsformer. En sentral del av kurset er at deltagerne i grupper arbeider med å lage egne undervisningsopplegg som oppmuntrer til aktiv deltagelse.

Kurset var populært og ble raskt fylt opp med 20 lærere fra Kjemi, IBV og Farmasi. I tillegg deltok 15 lærere fra NMBU og Universitetet i Bergen.

 — Utvikling av undervisningskvaliteten har høy prioritet ved MN, og vi opplever at Summer Institute gir en ramme som kan være til stor hjelp for oss, sier studiedekan Solveig Kristensen.

Primus motor for Summer Institute i Oslo er MNs Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) med Cathrine W. Tellefsen og Tone F. Gregers i spissen. Kurset har blitt formidlet til Oslo gjennom tre lærere ved IBV, som har deltatt på Summer Institute i Minnesota. De tre rapporterte entusiastisk tilbake til sin instituttleder og ønsket seg noe lignende ved UiO, noe som ble en realitet denne uken. 

Uken har forløpt med gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner om undervisning i en hyggelig og inkluderende kollegial atmosfære. Det er tydelig stor entusiasme og interesse for å arbeide med undervisningsutvikling på denne måten. Så nå kan 35 lærere kalle seg Scientific Teaching Fellows.

 — Jeg er spesielt imponert over hvordan The Summer Institute over mange år har gjennomført slike kurs på universiteter over hele USA og derved skapt store ringvirkninger i amerikansk realfaglig, høyere utdanning, sier IBV-instituttleder Rein Aasland. Han har fulgt kurset fra sidelinjen. Det hadde vært flott om ressurser til slikt også ble tilgjengelig i Norge.

Det er interesse for Summer Institute også i andre deler av verden, noe som illustreres ved at hovedansvarlig for the Mobile Summer Institutes, Michelle Withers, nå reiser videre til Shanghai for gi et lignende kurs der.

En av gruppene på Summer Institute presenter sin oppgave og det diskuteres ivrig. Foto: Rein Aasland.
Av Hanne Sølna og Knut Mørken, MN-fakultetet
Publisert 22. juni 2018 14:26 - Sist endret 26. juni 2018 11:19