Instituttets priser for 2018

Hvert år deles IBVs egne priser ut. I år ble det delt ut fem priser ved juleavslutningen til Institutt for biovitenskap. 

rød og hvit hodepynt, illustrasjon

Illustrasjonsfoto: UiO

Institutt for biovitenskap deler ut følgende priser: pris for beste vitenskapelige artikkel, HMS-prisen, og formidlingsprisen. I tillegg deles ut Den gylne laserpeker fra Fagutvalget, Darwinprisen fra Senter for evolusjonær og økologisk syntese (CEES), og Oppmerksomhetprisen gis videre fra en ansatt til en annen.

Beste vitenskapelige artikkel

Prisen for den beste vitenskapelige artikkelen gikk i år til to artikler. Begge artiklene tar opp viktige emner med brede implikasjoner, og rapporterer nøkkelfunn innen sine respektive fagfelt. Forfatterne hadde svært forskjellige tilnærminger, noe som gjenspeiler det store spekteret av fagfelt ved instituttet. Funnene i begge artiklene har potensielle biomedisinske implikasjoner, inkludert for kreft og nevrologiske lidelser.

Tittel på den ene artikkelen er: "The dual methyltransferase METTL13 targets N terminus and Lys55 of eEF1A and modulates codon-specific translation rates". Forfattere er Magnus E. Jakobsson, Jędrzej M. Małecki, Levon Halabelian, Benedikt S. Nilges, Rita Pinto, Srikanth Kudithipudi, Stephanie Munk, Erna Davydova, Fawzi R. Zuhairi, Cheryl H. Arrowsmith, Albert Jeltsch, Sebastian A. Leidel, Jesper V. Olsen og Pål Ø. Falnes.

Den andre artikkelen har tittel: "Removal of perineuronal nets disrupts recall of a remote fear memory". Forfattere er Elise Holter Thompsona, Kristian Kinden Lensjøa, Mattis Brænne Wigestranda, Anders Malthe-Sørenssen, Torkel Hafting, og Marianne Fyhn.

HMS-prisen

HMS-prisen gikk i år til to ansatte som virkelig tar HMS på alvor, som har bidratt til å spre sine gode holdninger til andre ansatte og studenter. Årets vinnere er to ingeniører som har gjort mye mer enn det som kan forventes. HMS-prisen for 2018 gikk til Marit Ledsaak og Tove Klungervik.

Begge er opptatt av sikkerhet på lab. HMS-regelverk er der for felles trivsel og helse. Prisvinnerne har bidratt betydelig i HMS arbeidet på IBV ved risikovurdering, avviksmeldinger, kjemikaliehåndtering, nye HMS tiltak, vernerunder og byggesaker.

Begge har i sitt daglige virke utøvet praktisk HMS arbeid utover det vi kan forvente. Særlig har opprydding i kjemikalier på seksjonen stått sentralt. Kjemikalieopprydning er et av de viktigste HMS målene på UiO. På IBV jobber vi godt med kjemikalier slik at risiko er under kontroll. Det er viktig at vi oppfyller krav til merking og risikovurdering av kjemikalier. Begge har også bistått å øke forståelsen og kunnskapen om hvor viktig dette er. Begge har i tillegg vært viktige i oppgradering av cellelaboratorier på IBV med hensikt på sikkerhet for ansatte.

Formidlingsprisen

Formidlingsprisen ble gitt til Katharine Vestre, for sin gode evne til å formidle forskning, for sitt engasjement for IBV studenter, og for å promotere IBV også i utlandet. Vestre er aktivt involvert med forskningsformidling til et interessert publikum, og underviser studenter i formidling og vitenskapsjournalistikk. Kandidaten er engasjert og interessert i forskningsformidling, og evner å formidle kompleks forskning på en enkel måte.

I januar 2018 utkom Katharina Vestres første bok, «Det første mysteriet». I boken beskriver hun komplisert forskningstoff på en populærvitenskapelig måte, som alle kan forstå. Boken ble blant annet nominert til Brageprisen, og er en stor suksess. Foreløpig er boken er oversatt til 18 språk og selges i 19 land.

Den gylne laserpeker

Fagutvalget deler ut Den gylne laserpeker til beste foreleser. Prisen ble ikke delt ut i år, ettersom fagutvalgets kandidat Tone Fredsvik Gregers, allerede er kåret til Årets foreleser av fakultetets studenter.

Darwin-prisen

Årets Darwin-pris gikk til Sissel Jentoft for sin forskning, hvor hun benytter genteknologiske metoder helt i forskningsfronten til å svare på grunnleggende spørsmål innen økologi og evolusjon. Hennes forskning viser på en utmerket måte at man vil oppnå en dypere biologisk forståelse ved å inkorporere populasjonsbiologi (evolusjon og økologi).

Jentofts forskning viser nødvendigheten av grunnleggende og nysgjerrighetsdreven forskning, og samtidig hvorfor fremragende, grunnleggende forskning er viktig for å oppnå god forvaltning av våre marine ressurser og for å nå FNs bærekraftsmål.

Oppmerksomhetsprisen

Det deles også ut en vandre-pokal fra ansatt til ansatt: Oppmerksomhetsprisen. Prisen deles ut til noen av motsatt kjønn, i en annen avdeling, og gjerne i en annen stillingskategori enn den som deler ut. Prisen gis videre til en annen ansatt som sprer glede og god stemning på arbeidsplassen.

I år gikk prisen videre fra Hans Petter Hersleth fra Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi, til Anna Virginia Black Mazzarella i studieseksjonen.

Publisert 21. des. 2018 15:18 - Sist endret 21. des. 2018 15:18