Får arbeidserfaring gjennom nytt bacheloremne

Gjennom det nye arbeidspraksis-emnet til Institutt for biovitenskap bruker bachelorstudenter kompetansen fra studiene til å løse relevante utfordringer, utveksle kunnskap med andre i fagmiljøet og knytte verdifulle kontakter. Flere av vårens studenter fortsetter arbeidet utover sommeren som praktikanter, ansatte eller sommervikarer.

Bildet kan inneholde: villmark, naturlig landskap, tre, skog, botanikk.

Praksis gjør studenter bedre forberedt til arbeidsmarkedet, virker motiverende og gir økt forståelse av teoretisk kunnskap. Foto: June Gabrielsen.

Et felles prosjekt

For å hjelpe studentene ut på arbeidsmarkedet startet Institutt for biovitenskap i fjor et nytt emne for bachelorstudenter på siste året, kalt Arbeidspraksis i biovitenskap BIOS3050. Gjennom emnet søker studentene seg til en praksisplass blant et utvalg av ulike arbeidsgivere, og jobber gjennom semesteret med varierte arbeidsoppgaver som en del av det faglige miljøet. Blant arbeidsgiverne finnes det muligheter for blant annet feltarbeid, kontorarbeid, laboratoriearbeid, entreprenørskap, og møtevirksomhet.

Klimautstilling på Teknisk museum

Birgitte Bjørnerud, portrett
Sammen med et tverrfaglig team tilbrakte Birgitte Bjørnerud denne våren på Teknisk Museum for å sette opp ny klimautstilling. Foto: Privat.

Birgitte Bjørnerud jobbet denne våren på Teknisk Museum i Oslo, der hun var med i et team av mennesker fra ulike fagfelt for å sette opp klimautstillingen som åpnet 24. juni. Hun syntes samarbeidet mellom ulike fagområder var spesielt lærerikt.

- Det har vært inspirerende å være med på en utstilling hvor folk fra ulike fagfelt har bidratt rundt et felles prosjekt. Å jobbe som biolog gir helt klart mulighet for mange tverrfaglige samarbeid og det er veldig spennende, forteller Birgitte Bjørnerud.

 

Laboratoriearbeid i egen stue

Arbeidspraksis gjør studenter bedre forberedt til arbeidsmarkedet, virker motiverende og gir økt forståelse av teoretisk kunnskap viser en studie fra BioCEED i Bergen i 2015. Mari Matre Larsen var blant dem som tok saken i egne hender da koronapandemien rammet Norge i vår. Blant permitteringer og hjemmekontor fikk hun lånt et lupe-mikroskop fra instituttet, og fortsatte praksisen hos Norges Birøkterlag med laboratoriearbeid i egen stue.

Kvinne ser i mikroskop
Med laboratorieutstyr fra Universitetet i Oslo og støtte fra Norges Birøkterlag studerte Mari Matre Larsen honningbiers yngelkamre hjemme i stua under koronapandemien. Foto: David Kiers.

I tillegg til faglige utfordringer der studentene får brukt kompetansen fra studiene, åpner praksisoppholdet for å utveksle kunnskap med andre i fagmiljøet og knytte verdifulle kontakter i arbeidslivet.

God kommunikasjon og relevante jobber

Nyttige erfaringer, økt kompetanse, minneverdige opplevelser og gode vennskap bygges gradvis opp gjennom studietiden. Men til tross for skrivetrening, laboratorietrening, og kanskje til og med undervisningserfaring er det få studenter som sitter igjen med relevant arbeidserfaring utenfor Universitetets campus. Etter endt bachelor kan det derfor være vanskelig å konkretisere hva man har lært og vite hvilke praktiske ferdigheter man sitter på, enten man skal videre på master eller ut i jobb.

Universitetet i Oslo gjennomførte i 2018 en kandidatundersøkelse blant nylig uteksaminerte studenter, der over halvparten av deltakerne følte at de ikke hadde lært hvordan de skulle kommunisere egen faglige kompetanse eller personlige egenskaper i arbeidslivet. Samtidig viste undersøkelsen at studentene som følte seg gode på å formulere egen kompetanse var de samme som fikk de mest relevante jobbene etter fullført studie.

Fra praktikant til fast ansatt

Benjamin Dyhre, portrett
Gjennom praksisoppholdet hos The Life Science Cluster har Benjamin Dyhre fått et godt nettverk for fremtiden og tilbud om fast jobb til høsten. Foto: Martine Ruud.

Benjamin Dyhre hadde praksisopphold hos The Life Science Cluster, et knutepunkt for bedrifter og organisasjoner innen livsvitenskap der målet er å bidra til bærekraftig næringslivsutvikling. Gjennom praksisoppholdet har han fått bruk for både faglige og sosiale ferdigheter, og selv om semesteret nå er over har han fått tilbud om å fortsette til høsten i fast jobb.

- Arbeidspraksis hos The Life Science Cluster har meg et innblikk over den innovative arenaen der forskning og næringsliv møtes, og hvordan nye ideer og løsninger kommer til livet. Gjennom oppholdet har jeg blitt kjent med mange flinke mennesker og fått ett godt nettverk for fremtiden, forteller Benjamin.


Benjamin Dyhre er ikke den eneste som har fått jobbtilbud i forbindelse med arbeidspraksisoppholdet. Flere av vårens studenter planlegger å fortsette arbeidet utover sommeren, noen som praktikanter, andre som ansatte eller sommervikarer.

kvinne sorterer insekter i et laboratorie
Blant arbeidsgiverne denne våren fantes muligheter for både laboratoriearbeid, feltarbeid, kontorarbeid og entreprenørskap. Foto: Elisabeth Kirkerød.

Selvtillit og troen på egen kompetanse

I tillegg til verdifulle erfaringer og nyttige bekjentskap har praksisstudent Solveig Hakestad Hansen opplevd å få innsikt i egen kompetanse på en ny måte under sitt opphold hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Selv etter nesten tre år på bachelorstudiet og mange eksamener under beltet var hun usikker på om mastergrad var riktig vei å gå. Hun forteller at mestringsfølelsen hun opplevde under praksisperioden ga henne troen på at hun kan gjennomføre en mastergrad.

Solveig Hakestad Hansen, portrett
Solveig Hakestad Hansen. Foto: privat.

- Jeg fikk bryne meg på reelle arbeidsoppgaver og fikk virkelig kjenne på hva jeg har lært gjennom studietiden, også den kompetansen som ikke kommer til uttrykk på vitnemålet. Det var motiverende å oppdage at jeg har et godt grunnlag for videre studier, og med økt faglig og sosial selvtillit har jeg fått et innblikk i hva jeg som biolog kan se fram til av jobbmuligheter, sier Solveig.

 

Biologi i praksis

Bloggen Biopraksis er skrevet av biovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "BIOS3050 - Arbeidspraksis i biovitenskap" ved Institutt for biovitenskap.

Les mer om praksishverdagen til Birgitte, Mari, Benjamin, Solveig og de andre bachelorstudentene på Biopraksis-bloggen.

Les mer:

Av Emma Falkeid Eriksen
Publisert 3. juli 2020 11:54 - Sist endret 3. juli 2020 16:14