English version of this page

Nordiske imaging plattformer tildelt støtte fra NordForsk

Det nordiske nettverket av imaging plattformer, Bridging Nordic Microscopy Infrastructures BNMI, har blitt tildelt 2.5 millioner kroner fra NordForsk. Den norske noden i dette nettverket er NorMIC Oslo, en infrastruktur ved Institutt for biovitenskap, UiO.

3 personer foran dataskjerm

Imaging plattformen ved IBV, Linda Haugen, Frode Skjeldal og Oddmund Bakke. Foto: UiO.

Et nordisk nettverk av imaging plattformer, Bridging Nordic Microscopy Infrastructures BNMI, har blitt tildelt 2.5 millioner kroner fra NordForsk. Målet med NordForsk Nordic Research Infrastructure Hubs er å fremme internasjonal konkurranse evne, og hjelpe til å utvikle ledende Nordiske forsknings infrastrukturer i de nordiske land. Det var stor konkurranse om infrastrukturmidlene, og kun 7 av 33 søknader ble støttet. 

Professor Oddmund Bakke ved IBV er prosjekt leder for BNMI som består av noder i Danmark, Sverige, Finnland, Norge og Island. BNMI vil holde workshops, seminarer og støtter mobilitet mellom Nordiske noder og brukere. Oddmund Bakke er leder for EuroBioImaging (EuBI) noden og NorMIC Oslo. NorMIC Oslo er en UiO infrastruktur ved Institutt for biovitenskap, og Oslo Universitetssykehus.

Målet med Nordforsk støtten er også å knytte nordiske imaging brukere bedre opp mot EuBI nettverket av Europeiske noder. 

Publisert 20. mai 2020 14:27 - Sist endret 28. sep. 2021 14:17