Nå kan norske forskere enklere dele forskningsdata gjennom BioMedData

BioMedData er et nytt prosjektsamarbeid, som skal bygge et åpent rammeverk for at norske forskere enklere skal kunne dele forskningsdata. Samarbeidet består av 11 biologiske og medisinske forskningsinfrastrukturer, og NorMic/NALMIN fra IBV er en av disse.

3 personer

Imaging plattformen ved IBV, Linda Haugen, Frode Skjeldal og Oddmund Bakke. Foto: UiO.

Professor Oddmund Bakke er leder for Eurobioimaging plattformen NorMIC, som er en del av NALMIN. NALMIN er en av elleve forskningsinfrastrukturer i dette samarbeidsprosjektet. 

Innen avansert lysmikroskopi, spesielt av levende celler og dyr er det behov for å lagre og analysere store mengder data. NALMIN har ansatt Xian Hu fra IBV, i en 20% stiling som RI-PAL, Research Infrastructure project area liaison officer. Hun vil koordinere data tilgang for brukere av NALMIN imaging noder, og ellers ha kontakt med EuroBioImaging.

Fordelen ellers ved BioMedData er at vi pga felles datalagring kommer i jevnlig kontakt med andre norske ESFRI initiativ - spesielt ELIXIR, som leder BioMed Data og NOR-Openscreen  som er knyttet til NCMM - her kan vi ha mange interaksjoner, sier Oddmund Bakke.

Livsvitenskap og BioMedData

Forskningsinfrastrukturene som deltar i BioMedData representerer store deler av de livsvitenskapelige miljøene i Norge, og involverer et stort antall forskningsinstitusjoner. Samtidig er BioMedData åpent for å involvere nye partnere og nye forskningsprosjekt i løpet av prosjektperioden.

Flere av BioMedData deltagere skal inn i LifeScience bygget, og dette kan hjelpe til med å samkjøre de tekniske lifescience plattformene som er planlagt i LifeScience bygget, sier Oddmund Bakke.

I BioMedData skal forskningsinfrastrukturene gjøre det enklere for forskere å publisere funn i databaser som oppfyller FAIR-prinsippene. Det vil også bli enklere å gjenbruke bioinformatiske verktøy og workflows.

BioMedData koordineres av ELIXIR Norge, den norske noden av ELIXIR, den europeiske mellomstatlige forskningsinfrastrukturen for biologiske data. Flere av partnerinfrastrukturene støtter seg videre på sine respektive europeiske paraplyorganisasjoner.

Publisert 18. juni 2020 17:21 - Sist endret 22. juni 2020 10:00