Dobbel Bragepris til Dag O. Hessen

Professor Dag O. Hessen vant to Bragepriser torsdag kveld. I tillegg til pris for beste sakprosa, vant Hessen også Hedersprisen for sin evne til å bygge bro mellom vitenskap og den norske allmennheten. 

Hessen sitter på trappen

Professor Dag O. Hessen de to Brageprisene og boken "Verden på vippepunktet", som han vant pris for beste sakprosa for. Foto: Res Publica.

Dag O. Hessen er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Han leder også forskningssenteret "Senter for Biogeokjemi i Antropocen (CBA)", også ved Universitetet i Oslo. Hessen er en aktiv bidragsyter i den norske offentligheten, og er en viktig stemme innen evolusjon, klima, økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket.  

Årets Bragepriser ble delt ut digitalt torsdag 26. november 2020. Dag O. Hessen ble tildelt to av fem priser, Brageprisen for beste sakprosa og Hedersprisen. 

Brageprisen ønsker i år å fremheve hvor avgjørende det er at vi har kompetente forfattere som evner å skille mellom fakta og «fake» og som skriver bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder.

Brageprisen i sakprosa

Brageprisen for beste sakprosa ble tildelt for boken "Verden på vippepunktet", som er en forkningsbasert bok om klima og miljø, og hvor ille det kan gå. Til tross for et alvorlig tema, klarer Hessen å være en nøktern optimist, og formidle et viktig tema på en forståelig måte.

Bakgrunnen for hvorfor Dag O. Hessen er blitt tildelt Brageprisen for beste sakprosa er godt formulert av juryen:  

Han er ein meisterleg formidlar som klarar å gjere ein fagleg tung tematikk forståeleg for dei aller fleste, og få oss til å forstå alvoret i situasjonen i enda større grad enn før. Verden på vippepunktet er ei balansert, tankevekkande og velskriven bok om ei særs presserande sak, ei bok så viktig at ein gjerne vil at alle skal lese henne.

Hedersprisen

Juryen trekker fram at Dag O. Hessen er årets prisvinner på grunnlag av hans viktige stemme i norsk offentlighet, og fordi han i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet. Videre beskriver juryen hvordan Hessen evner å engasjere et norsk allmennpublikum, til tross for at forskere blir belønnet for å publisere i engelskspråklige fagtidsskrifter.

Dagens akademiske regime belønner forskningsorienterte publiseringer på engelsk i spesialiserte fagtidsskrifter. Likevel klarer årets hedersprisvinner å kombinere en posisjon som ener innen sitt snevrere fagfelt med engasjerende formidling av et bredere fagstoff til et norsk allmennpublikum. Dette er popularisering av vitenskap på sitt aller beste. 

Les mer

Av Åslaug Brynildsen
Publisert 27. nov. 2020 12:18