English version of this page

ERC-tildeling til Kjetil Lysne Voje

Kjetil Lysne Voje har blitt tildelt 1,5 millioner Euro i forskningsstipend fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Han vil se nærmere på hvordan endringer i evolusjonen av arter skjer over tid.

Personfoto Kjetil Voje

Foto: Unni Vik, UiO.

Kjetil Lysne Voje er forsker ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Institutt for biovitenskap. Han er en av syv norske forskere som har blitt tildelt midler fra Det europeiske forskningsrådet, ERC Starting Grant. Forskningsstipendet er på 1,5 millioner Euro, og prosjektets tittel er "Dissecting the paradox of stasis in evolutionary biology".

Det er veldig gøy å nå opp i konkurransen om en ERC Starting Grant. Jeg ser på ERC-tildelingen som en anerkjennelse av det mine samarbeidspartnere og jeg har oppnådd av resultater de siste årene. Jeg gleder meg enormt til å sette i gang med prosjektet, forteller Kjetil Lysne Voje.

Tverrfaglig prosjekt med nye verktøy

Målet med prosjektet er å utvikle en mer helhetlig forståelse av hvordan arter endrer seg over ulike tidsskalaer. Prosjektet vil blant annet undersøke hvorvidt de modellene vi har for å forklare evolusjonære endringer over noen få år også kan brukes til å forklare evolusjonære endringer som skjer over hundrevis, tusenvis og millioner av år. Prosjektet er tverrfaglig og vil analysere data fra både nålevende og fossile arter ved bruk av matematisk modellering, maskinlæring og nye statistiske verktøy som vil utvikles som en del av prosjektet.

Å relatere observasjoner gjort på én skala til fenomener observert på en annen skala, er en utfordring innen mange vitenskaper. Dette er også tilfellet når det kommer til vår forståelse av hvor mye arter endrer seg over ulike tidsskalaer, sier Kjetil Lysne Voje.

Det er ikke uvanlig å observere raske evolusjonære endringer over kun få år hos nålevende arter, samtidig som fossile arter ser ut til å endre seg svært lite over millioner av år. 

Les mer om forskningsprosjektet i Titan.

Oppstartsstipend til unge forskere

Det europeiske forskningsrådet, opprettet av EU i 2007, er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år velger og finansierer forskningsrådet de aller beste, kreative forskerne uavhengig av nasjonalitet og alder, for å kjøre prosjekter basert i Europa. ERC tilbyr fire kjerneordninger: Start, Consolidator, Advanced og Synergy Grants. Med sin ekstra Proof of Concept-tilskuddsordning, hjelper ERC forskerne til å bygge bro over gapet mellom deres banebrytende forskning og tidlige faser av kommersialiseringen.

ERC tildelingen på totalt € 677 millioner, vil hjelpe forskere tidlig i karrieren med å bygge sine egne team og gjennomføre banebrytende forskning på tvers av fagområder. Stipendene er en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horizon 2020.

Publisert 3. sep. 2020 12:35