Nekrolog over Dag Klaveness

Det var tungt å høre at vår gode venn og kollega Dag Klaveness gikk bort 30. oktober, 75 år gammel. Klaveness var professor emeritus ved seksjon for akvatisk biologi og toksikologi ved Institutt for biovitenskap.

Personfoto av Dag

Dag Klaveness. Foto: privat/Aftenposten.

Det var tungt å høre at vår gode venn og kollega Dag Klaveness gikk bort 30. oktober, 75 år gammel. Han var født 29. august 1945.

Dag ble utdannet cand.real. fra Universitetet i Oslo i 1971 med en hovedfagsoppgave i marin botanikk. Tre år senere ble han ansatt som universitetslektor i limnologi. Han ble professor i 1993. Etter fylte 70 år var Dag professor emeritus ved seksjon for akvatisk biologi og toksikologi på Institutt for biovitenskap.

Dag startet sin vitenskapelige løpebane med å arbeide med en gruppe mikroalger, kalkflagellater. Han gjennomførte banebrytende undersøkelser på deres biologi. Hans undersøkelser av denne algegruppen er fremdeles av høy klasse og siteres jevnlig i den vitenskapelige litteraturen den dag i dag.

Etter å ha startet som universitetslektor i limnologi, skiftet han fokus til undersøkelser av ferskvannsalger i innsjøer og poller. Dag hadde en særlig evne til å arbeide pinlig nøyaktig, og han etablerte kulturer av alger som han holdt ved instituttet til siste dag.

Dag var også en meget dyktig underviser. På sin egen lavmælte måte klarte han å fange studentenes interesse for faget. Han underviste på flere kurs ved Universitetet i Oslo og veiledet mange studenter frem til både cand.real., cand.scient. og doktorgrad.

Dag hadde mange andre interesser innenfor vitenskapen. Han var opptatt av evolusjonens finurligheter, og han samarbeidet med flere om utvikling og fylogeni av forskjellige algegrupper.

Som person var Dag en som ikke gjorde så mye av seg. Han var stille og rolig, men hadde mang en tørr kommentar hvis han var misfornøyd med noe. For oss som kjente ham, viste han ofte frem en lun form for humor.

Dag etterlater seg sin kjære kone Mona og sønnene Audun Ossian og Aksel Olai. Våre tanker går til Dags nærmeste familie. Vi lyser fred over Dags minne.

Nekrologen er også publisert i Aftenposten

Av Stein Fredriksen og Norbert Roos
Publisert 7. des. 2020 16:57 - Sist endret 7. des. 2020 16:57