Stor tildeling til IBV fra Forskningsrådet

Forskningsrådet har delt ut til sammen 2,65 milliarder kroner i støtte til banebrytende forskning. Det er 7 forskningsprosjekter ved IBV som har mottatt støtte, og i tillegg er vi partnere i 4 forskningsprosjekter.

4 kvinner i åker, illustrasjonsfoto

Foto: Unsplash.

Nye NFR-prosjekter ved IBV

Atle Mysterud 

 • "Timing of host-vector-pathogen activity and emergence of Lyme disease under climate change". Klima- og polarforskning Klimaendringer: effekter på natur og samfunn, har blitt tildelt kr 10 492 000.

Sanne Boessenkool

 • EvoCave: "Investigating 122 000 years of high-latitude faunal diversity using palaeozoology, archaeology, palaeoecology and ancient DNA". Livsvitenskap Banebrytende forskning (FRIPRO), har blitt tildelt kr 11 999 000.

Glenn Peter Sætre

 • "The evolutionary causes and consequences of humancommensalism in Eurasian Passer sparrows". Livsvitenskap Banebrytende forskning (FRIPRO), har blitt tildelt kr 11 484 000.

Anders Ruus

 • "Effects of multiple stressors on Norwegian killer whales: MULTIWHALE". Hav Marine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkning, har blitt tildelt kr 12 000 000.

Josefin Titelman

 • "The structuring role of Parasite disease On zooplankton In Coastal Ecosystems (POICE)". Hav Marine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkning, har blitt tildelt kr 11 657 000.

Forskningsprosjekter som partner

Rebecca Holt

 • Partner med Universitetet i Bergen, kr 3 580 000 til IBV. 
  • "In the heat of the night: The role of hypoxia on coral reefs". Hav Marine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkning, har blitt tildelt kr 12 000 000.

Alexander Eiler

 • Partner med Senter for biosikkerhet GENØK, kr 4 800 000 til IBV.
  • "Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health". Hav Marine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkning, har blitt tildelt kr 12 000 000.

Bente Edvardsen

 • Partner med Veterinærinstituttet, kr 950 000 til IBV.
  • "Toxic microalgae in Norwegian waters (ToxANoWa): Uncovering fish-killing mechanisms of phytoplankton from Scandinavian waters". Hav Marine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkning, har blitt tildelt kr 11 995 000.

Samarbeidsprosjekter, utfordringer i samfunn og næringsliv

Atle Mysterud

 • "Damage and beyond: role of farmland for red deer populations". Landbasert mat, miljø og bioressurser, har blitt tildelt kr 11 996 000.

Håvard Kauserud

 • "Forestry effects on biodiversity, carbon stocks and ecological processes in mature boreal forests". Landbasert mat, miljø og bioressurser, har blitt tildelt kr 31 555 000.

Forskningsprosjekter som partner

Bente Edvardsen

 • Partner NIVA på NFR prosjekt Muligjørende teknologier «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv», har blitt tildelt kr 500 000 til IBV.
  • "Cost-effective algae technology to promote circular economy development of Norwegian wastewater treatment plant". Muliggjørende teknologier, har blitt tildelt kr 17 998 000.
Publisert 16. des. 2020 16:41 - Sist endret 21. des. 2020 12:32