English version of this page

NFR-tildelinger til 2 prosjekter ved IBV

Forskningsrådet (NFR) har finansiert to prosjekter fra instituttet. Prosjektene er EcoForest og #AgriDeer. Leder for EcoForest er Håvard Kauserud, og #AgriDeer er ledet av Atle Mysterud.

Hjort i skog

Foto: Inger Maren Rivrud, UiO.

EcoForest

EcoForest er et tverrfaglig prosjekt som fokuserer på presserende spørsmål som tap av biologisk mangfold og karbondynamikk i skog. EcoForest vil undersøke hvordan skogsdrift påvirker skogens biologiske mangfold, karbonlagring og økologiske prosesser, og vil gi viktig kunnskap for fremtidig bærekraftig skogforvaltningspraksis og klimadempende strategier.

Prosjektet er et samarbeid mellom aktører fra skognæringen, ulike interesseorganisasjoner, NMBU, NINA, NIBIO og forskere fra IBV. Deltagere fra IBV er Inger Skrede, Sundy Maurice og prosjektleder Håvard Kauserud.

Prosjektet vil bidra til å finne lavkonfliktløsninger på samfunnsmessige og industrielle utfordringer knyttet til bevaring av biologisk mangfold og naturlige karbonlagre, og bidra til den grønne transformasjonen av samfunnet.

#AgriDeer

Prosjektet ledes av Atle Mysterud, og det er et samarbeid med Yngvild Vindenes og Hildegunn Viljugrein fra Institutt for biovitenskap, og forskere fra Nibio og NINA. Hovedmålet er å forstå innmarkas rolle for bestanden av hjort, og hvordan bestandstettheten av hjort påvirker skadeomfang i ulike regioner.

Hjorten tar en del steder over halvparten av grasproduksjonen som skulle blitt vinterbeite til husdyra, men vi har per i dag bare punktestimater fra de mest berørte områdene. Hvor stort er egentlig omfanget på større skala? Hva kan forklare eventuelle forskjeller mellom områder og over tid?

Vi er selvsagt veldig glade for å ha fått prosjekt. Vi skal forsøke å beregne hvor mye skader hjorten gjør på innmark på stor skala utfra estimater på bestandstetthet og arealbruk. Vi vil også beregne hva dette uttaket av beite av høy kvalitet fra innmark betyr for veksten i hjortestammen. Dette har vi drømt å gjøre i mange år, men det er først nå at slike analysemetoder er utviklet, forteller Atle Mysterud. 

Prosjektet er en naturlig videreføring av tidligere NFR-prosjekter HjortAreal (2006-11), TickDeer (2011-14) og DeerUnit (2015-19).

Det gjør at vi starter med en database med posisjoner fra over 700 GPS-merkede hjort. Det er mye også internasjonalt, sier Mysterud.

Det blir en spennende prosjektgruppe der også forvaltningssiden er sterkt inne med representanter fra Norges Bondelag, Miljødirektoratet, Norges Skogeierforbund og Landbruk Nordvest SA.

Mer om prosjektene

Publisert 16. des. 2020 09:46 - Sist endret 16. des. 2020 11:25