English version of this page

Årets foreleser er Marianne Fyhn

MNSU har kåret Marianne Fyhn fra IBV til Årets foreleser 2021. Hun ble nominert av Biovitenskapelig Fagutvalg, for sitt arbeid med å gjøre faget spennende og nyttig for studentene.

Marianne Fyhn mottar pris

Marianne Fyhn ble kåret til Årets foreleser under arrangementet REAL moro 2021.

Matematisk-Naturvitenskapelig Studentutvalg (MNSU) har kåret professor Marianne Fyhn fra Institutt for biovitenskap til Årets foreleser 2021. Hun ble nominert av Biovitenskapelig Fagutvalg (BFU), for sitt arbeid med å gjøre faget spennende og nyttig for studentene.

Biovitenskapelig Fagutvalg trekker frem at Marianne er en kunnskapsrik og engasjerende foreleser som virkelig vekker studentenes interesse for faget. Hun forholder seg rolig og avslappet på forelesninger, og tar seg tid til å forklare godt samtidig som det alltid er tid til spørsmål.

Marianne er en hardtarbeidende dame som ikke tar noen snarveier. Hun lager egne, gode oppgaver til gruppetimer og sørger for å skrive læringsmål i fag som ellers mangler dette.

En enorm boost å bli kåret til Årets Foreleser

Marianne Fyhn synes det var stort å få prisen som Årets Foreleser. Når det er studentene som velger, så må man ha truffet noe som betyr noe for dem. Det er så mange gode forelesere, pedagoger og fagpersoner, så at studentene denne gangen så henne er overveldende og ganske uforståelig.

Å undervise er på en måte en ganske ensom geskjeft hvor man aldri helt vet hvordan ting oppleves fra studentenes side. Man har en følelse for hvordan man synes det går basert på studentenes engasjement, type spørsmål og kursevalueringer, men det å få en slik anerkjennelse som Årets Foreleser er en enorm boost.

Marianne ble utrolig takknemlig for å få denne tilbakemeldingen på at noe av det hun gjør faktisk gjør en forskjell for studentene. Forhåpentligvis har det ført til at de blir mer inspirert til å lære og vite mer.

- Kanskje det aller viktigste for meg er at det gir inspirasjon til å fortsette å utvikle min egen undervisning og så gir det en trygghet på at jo, det jeg gjør ikke er så verst allerede, sier Marianne.

Engasjement for studentene

Marianne Fyhn tror ikke at hennes undervisningsformer er spesielt innovative. Hun prøver å bruke det som er tilgjengelig av hjelpemidler for å bryte opp undervisningen og få studentene engasjert. Det er jo sånne standard ting som summing med sidemann, diskusjoner i smågrupper, små quizer, refleksjonsoppgaver, men har svært mye å hente på å lære av andres erfaringer.

Marianne har tenkt mye på studentene i den tiden vi har vært gjennom. De har virkelig blitt fratatt noe av det fineste med studietiden som handler om å bli kjent med andre gjennom faglig aktivitet, men ikke minst alt det utenomfaglige som er en minst like viktig del av studietiden.

Digital undervisning

I starten syntes Marianne det var tungt å holde forelesninger inn i en skjerm, men etter hvert ble hun vant til at de var der selv om hun ikke så det. Det var raske responser i chat’en om gruppen var for stor til muntlig dialog, så det ble det mye bedre etterhvert. Det var ingen erstatning for fysiske møter, men Marianne tror at det for noen var enklere å stille spørsmål via chat og e-post.

I et stort kurs Marianne kjører har hun en gjeng med fantastiske hjelpelærere, som gjorde en formidabel innsats for å utvikle en nettbasert erstatning for laboratorieøvelser. Marianne håper virkelig ikke at det er nødvendig å kjøre alt digitalt en gang til, men hun kommer nok til å ta med seg deler av det digitale som tilleggsverktøy fremover.

Fleksibilitet for studentene

Biovitenskapelig Fagutvalg fremhever i nominasjonen at selv etter at samfunnet åpnet igjen, var Marianne Fyhn blant de få som har vært flink til å ta hensyn til at ikke alle er like komfortable med å møte opp fysisk, og har sørget for å streame forelesningene sine på zoom i tillegg til å legge ut opptak i ettertid.

Marianne sier selv hun ønsket å ta hensyn til at det er mange som ikke kan møte av ulike årsaker. Hun oppfordrer studentene på det aller sterkeste til å møte opp for deres egen læring og sosiale omgang, men hun ønsker likevel å strekke meg langt i at vi fortsetter å tilby delvis digitale løsninger.

Marianne synes egentlig det fungerer ganske godt å kjøre et hybrid opplegg med fysisk forelesning som strømmes, og hvor studentene på nett kan stille spørsmål via nett. Da kan hun ta spørsmålene fortløpende om det passer seg slik eller samle opp i bolker.

- Jeg kommer til å fortsette med dette til våren, og vil nok da også passe på at vi får til en nettbasert løsning for gruppeundervisning. Det koster ikke så mye for meg, men jeg tror det betyr mye for de av studentene våre som ikke får til å møte, sier Marianne.

En takknemlig oppgave å lære bort fysiologi

Marianne Fyhn synes det er artig å bruke ting fra media eller noe hun tenker at de vet litt om. Det kan være ting som ikke henger på greip i forhold til det man akkurat har gjennomgått, og da kan det være lærerikt å reflektere omkring det. Hun synes selv sånt er ganske festlig, og da tenker hun de også kan like det.

- En ting jeg tror jeg gjør ganske bra er å vise eget engasjement for faget, hvor fantastisk mye spennende vi vet, men ikke minst hva vi ikke vet. Jeg har jo en utrolig takknemlig oppgave som er å lære bort fysiologiske prosesser, sier Marianne.

Dette har å gjøre med hvordan mennesker og andre dyr har løst alle de utfordringene som man har ved å skulle leve et liv i vann eller på land. Det er en uendelighet av ting å undre seg over bare man tar seg tid til det og det er nettopp det vi kan gjøre i fysiologifaget.

Fysiologi er et fag hvor studentene virkelig får bruke det de har lært i andre fag til å forstå dyrs fantastiske tilpasninger og hvordan evolusjonen har drevet frem de dem mest utrolige løsninger for at dyr klarer å leve i de mest ekstreme miljøer. Det er ikke vanskelig å komme opp med spennende fun facts og bare det å lære hvordan vår egen kropp fungerer er noe alle svært enkelt relaterer til og er interessert i.

Dette blir lagt merke til av studentene. Biovitenskapelig Fagutvalg trekker frem at Marianne bruker mange praktiske eksempler i timene sine, som gir studentene motivasjon ved å se hva deres teoretiske kunnskap kan brukes til videre i arbeidslivet. 

Et trygt læringsmiljø

Marianne Fyhn håper også at hun får til å lage et trygt læringsmiljø, der studenter og forelesere lærer av hverandre, og der det er tillat å ikke vite. Marianne forteller at hun ikke vet alt, og er ikke redd for å vise om det er noe hun ikke kan. Hun prøver imidlertid å svare på absolutt alle spørsmål, det være seg under forelesning, i gruppetimer eller utenfor undervisningstidene. Er det noe Marianne ikke kan, så sjekker hun det opp og kommer tilbake til studentene. Eller hun kan be dem sjekke opp, slik at de sammen kan lære mer.

Marianne opplever ofte at når studentene merker at en svarer på spørsmål, kommer de lettere tilbake med nye ting de lurer på. Dette gjør at de samtidig utvikler en større interesse for faget, som i sin tur gjør at de jobber og lærer mer. Dersom studentene føler seg sett og tatt på alvor, så blir de tryggere på egen læring. Det er jo til syvende å sist de som må gjøre jobben med å lære, men dersom man kan inspirere og legge til rette for god læring, så kommer vi langt sammen.

Videreutvikling av kurs og undervisning

Fyhn har en del tanker om hva hun ønsker å gjøre for å utvikle undervisningen, men som for mange andre strekker ikke tiden til for å utvikle ting dit hun skulle ønske. Marianne synes undervisning er inspirerende og moro, aller mest når hun har tilstrekkelig med tid til å forberede og være der for studentene.

Det finnes ikke noe mer givende for Marianne enn å virkelig lage noe man selv er stolt av å fortelle om, og prøve ut med studentene. På den annen side kan hun ikke tenke seg noe mer stressende enn undervisning, når hun føler at hun ikke har anledning til å sette av nok tid.

- I min hverdag er mangel på tid det aller største hinderet fra å kunne gå ‘all in’ og utvikle kurs og undervisning så mye som jeg virkelig har lyst til. Ganske så ofte har jeg følelsen av ikke å strekke til, så derfor var det ekstra hyggelig å få en slik anerkjennelse som denne prisen, avslutter Marianne.

Publisert 23. des. 2021 10:38 - Sist endret 23. des. 2021 10:51