English version of this page

Gode nyheter for forskere ved IBV

Institutt for biovitenskap er involvert i seks prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, hvor tre av prosjektene er Forskerprosjekt for unge talenter (YRT).

Ballonger, illustrasjonsfoto

Foto: Unsplash.

Norges forskningsråd har publisert resultatene fra årets utlysning av forskningsprosjekter. Institutt for biovitenskap er involvert i seks prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, hvor tre av prosjektene er Forskerprosjekt for unge talenter (YRT).

- Gratulerer til David Peris og Sjannie Lefevre for forskerstipend og en spesiell gratulasjon og lykke til Jonas Paulsen, Ruyin Li og Van Khuong Dinh for deres YRT-finansiering, sier Arne Klungland.

Forskerprosjekt for unge talenter (YRT)

Institutt for biovitenskap har ikke mottatt så mange unge forskningstalentprosjekter siden 2015. IBV mottok i år midler til tre forskerprosjekt for unge talenter, noe som er veldig gode nyheter.

Denne finansieringen er ment å gi talentfulle unge forskere under 40 år muligheten til å forfølge ideene sine og lede et forskningsprosjekt. Det er rettet mot forskere i de tidlige stadiene av karrieren, som har vist potensialet til å drive forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

- Det er spesielt oppmuntrende å se at tre prosjektsøknader til Young Researcher Talent (YRT) har fått finansiering fra Norges forskningsråd, sier instituttleder Arne Klungland.

Prosjekter fra IBV som har fått støtte:

 • Jonas Paulsen fra Evogene, med prosjektet: "URGE-3D: Unraveling new gene dysregulation modules in cancer through integrated multi-constraint 3D genome modeling".
  • Målet med URGE-3D er å generere nye beregningsmodeller av 3D-genomet som åpner for ny forståelse av struktur-aktivitetsforholdet til genene våre i normale tilstander og sykdomstilstander.
 • Ruiyun Li fra CEES, med prosjektet: "Modelling the epidemiological dynamics of past and current zoonotic diseases in humans". 
  • Hovedmålet med prosjektet er å bygge en mangesidig og tverrfaglig forståelse av hvordan epidemiologisk dynamikk av zoonotiske sykdommer endrer seg i økologiske sammenhenger, for å være bedre forberedt på fremtidige pandemier.
 • Van Khuong Dinh fra AQUA og Arven etter Nansen, med prosjektet: "Vulnerability of overwintering Arctic zooplankton to multiple stressors".
  • Dette prosjektet vil legge til rette for at det vitenskapelige samfunnet kan utforske flere stresseffekter av å overvintre tusenvis av arter fra høye breddegrader, som går i dvale om vinteren.

Forskerprosjekt for fornyelse

Finansieringen er ment å støtte vitenskapelig fornyelse og utvikling i forskning som kan bidra til å fremme den internasjonale forskningsfronten. Det er rettet mot forskere som har demonstrert evnen til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjekter fra IBV som har fått støtte:

 • Sjannie Lefevre fra Fyscell, med prosjektet: "Epigenetic mechanisms and cell-type specific gene expression during anoxia and re-oxygenation in crucian carp brain". 
 • David Peris Navarro fra Evogene, med prosjektet: "Effects of polyploidization during adaptive evolution in yeasts (PloidYeast)".

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

 • Kjetill S. Jakobsen fra CEES har fått finansiering for prosjektet: "A Norwegian BioGenome initiative: the initial Launch phase".

Formålet med denne finansieringen er å utvikle ny kunnskap og generere forskningskompetanse, som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Publisert 1. juli 2021 19:27 - Sist endret 6. juli 2021 11:55