English version of this page

Darwin Day 2020: Sequencing life – for the future of life

Årets Darwin Day tar for seg en "månelanding" innen biologien: Å kartlegge arvematerialet til aller arter på jorden innen et tiår! Foredrag av Kerstin Lindblad-Toh, Josefin Stiller, Maren Wellenreuther, and Tom Gilbert.

Bilde av foredragsholderne for Darwin Day 2020.
Fra venstre mot høyre: Kerstin Lindblad-Toh, Josefin Stiller, Maren Wellenreuther og Tom Gilbert

Du finner sammendrag av foredragene og mer informasjon om foreleserne på arrangementets engelske nettside!


PROGRAM

Opening remarks
Svein Stølen, Rector, UiO (Homepage)

Announcing the winners of The Darwin Prize
Nils Chr. Stenseth, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences & CEES, IBV, UiO (Homepage)

Introductions of the speakers
Kjetill S. Jakobsen, Chair of CEES (Homepage)

Genome sequencing across the tree of life – a bird’s-eye view
Josefin Stiller*, University of Copenhagen, Denmark (Homepage)

Break: Approximately 12:25-13:05. Coffee and buns will be served.

Harnessing the power of genomics to secure a sustainable future
Maren Wellenreuther, The university of Auckland, New Zealand. (Homepage)

Life through the Hologenomic window
Tom Gilbert, University of Copenhagen and Natural History Museum of Denmark. (Homepage)


* Guojie Zhang (Homepage) måtte dessverre trekke seg fra arrangementet, men vi er meget glade for at Josefin Stiller har takket ja til å delta!

Publisert 29. jan. 2020 13:54 - Sist endret 10. feb. 2020 12:32