Forskningsdagene: Kunnskap fra isødet

Norske forskere tar nå opp arven etter Nansen og utforsker økosystemene i de arktiske havområdene. Hvorfor gjør de det? Hva venter de å finne? Hvilke lange tradisjoner bygger denne forskningen på?

Program for «Kunnskap fra isødet»

18:00. Velkommen
Leif Christian Stige, forsker ved Institutt for biovitenskap, UiO

18:10. Kunnskapsinnhøsting i Arktis ombord i Fram 1893-1896
Geir Olav Kløver, direktør for Frammuseet

18:25. Arven etter Nansen
Leif Chr. Stige, forsker ved Institutt for biovitenskap, UiO

18:30. Hva skjer med økosystemet når sjøisen forsvinner?
Nicolas Dupont, postdoktor ved Institutt for biovitenskap, UiO

18:45. Miljøgifter i Arktis
Katrine Borgå, professor ved Institutt for biovitenskap, UiO

19:00-19:15. Pause

Nils Chr. Stenseth, professor ved UiO, overtar som ordstyrer

19:15. Havstrømmene i Arktis – hvorfor er de spesielle?
Pål Erik Isachsen, professor ved Institutt for geofag, UiO

19:30. En djerv polarforsker: Hanna Resvoll-Holmsen (1873-1943)
Sigri Sandberg, frilansjournalist, forfatter og forteller

19:45. Diskusjon og spørsmål fra salen

20:00. Avslutning

Arrangører: «Arven etter Nansen»-prosjektet og Nordområdeutvalget ved UiO.

Publisert 18. juni 2019 13:15 - Sist endret 8. mars 2021 14:06