English version of this page

Nytt ansikt: Jonas Paulsen

Vi er glade for at Jonas Paulsen har kommet til IBV som førsteamanuensis ved Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE) tidligere i år.

Portrett av Jonas Paulsen.

Jonas Paulsen, førsteamanuensis, Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi (EVOGENE).

Jeg har en dobbel bakgrunn innen både biologi og bioinformatikk. Jeg studerte først biologi ved NTNU i Trondheim, og fortsatte deretter med en mastergrad i bioinformatikk ved Københavns Universitet i Danmark. Deretter dro jeg tilbake til Norge og tok min PhD-grad ved Radiumhospitalet. Jeg jobbet så som postdoktor ved Avdeling for molekylærmedisin ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO.

Forskningen min fokuserer på å forstå prosessene som ligger til grunn for hvordan genomer foldes i tre dimensjoner (3D) inne i cellekjernen, og hvordan dette påvirker cellefunksjonen. Jeg benytter beregningsmodellering (vanligvis fra Hi-C-data) i kombinasjon med genomikkdata for å belyse ulike aspekter av 3D-organiseringen til genomet. Mitt overordnede mål er å forstå og modellere prosessene som styrer organiseringen av genomet, og bruke disse til å forutsi hvordan genuttrykk fungerer i normale tilstander og sykdomstilstander. På lengre sikt ønsker jeg også å forstå hvordan disse prosessene har blitt formet av evolusjon.

Jeg liker også å programmere, og samarbeider med forskere fra forskjellige felt for å utvikle vitenskapelig programvare for et bredt spekter av bruksområder.

Publisert 23. des. 2020 16:03 - Sist endret 23. des. 2020 16:04