English version of this page

Nytt ansikt: Pierre Chymkowitch

Vi er glade for at Pierre Chymkowitch har kommet til IBV som førsteamanuensis ved Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi (BMB) tidligere i år.

Personfoto av Pierre
Pierre Chymkowitch, førsteamanuensis ved Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi (BMB). Foto: UiO.

Det er en glede å bli en del av Universitetet i Oslo og starte i jobben som førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap.

Jeg ble født i Frankrike, og fikk doktorgrad fra Universitetet i Strasbourg i 2008. Forskningen min fokuserte på å avdekke opprinnelsen til genekspresjonsdefekter hos pasienter med sjeldne genetiske lidelser som Xeroderma pigmentosum. Jeg flyttet deretter til Oslo, og begynte ved Institutt for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus. De neste åtte årene fortsatte jeg forskningen min på genregulering i modellorganismen Saccharomyces cerevisiae.

De første fire årene var dedikert til å avsløre mekanismene som synkroniserer cellesyklusprogresjon og genuttrykk. I løpet av de siste fire årene har jeg undersøkt mekanismene som er regulert av Small Ubiquitin-lignende Modifier Sumo under transkripsjonsrespons på stress, og rollen til sentromerer i mitotisk kromatinkomprimering.

Videre forskning ved instituttet og BMB

Her, ved Institutt for biovitenskap og Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi (BMB), vil min gruppe fortsette å forske på molekylære mekanismer som regulerer genekspresjon med kromatin. Vi følger for tiden to kjerneakser:

  1. Reguleringen av genekspresjon av Sumo under stamcellens differensiering hos mennesker og mus.
  2. Reguleringen av genuttrykk av sentromerer i Saccharomyces cerevisiae.

Vårt mål er å avsløre nye og grunnleggende mekanismer som regulerer kromatinbundne proteiner for å tillate riktig celleskjebnebestemmelse, og tilpasning til intra- og ekstra cellulære signaler. Ved å gjøre det har vi identifisert nye potensielle behandlinger av fedme, som utgjør et stort behov i flere land.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du er interessert i prosjektene våre, eller hvis du vil diskutere klatring eller løypekjøring, som er mine favoritt interesser.

Publisert 14. sep. 2020 14:12 - Sist endret 15. sep. 2020 14:52