English version of this page

Nytt ansikt: Arne Klungland

Vi er glade for at Arne Klungland har kommet til Institutt for biovitenskap som instituttleder.

Portrettfoto Arne Klungland

Arne Klungland, instituttleder ved Institutt for biovitenskap. Foto: Gunnar Lothe, UiO.

Arne Klungland har sin faglige bakgrunn fra Institutt for Biologi (nå IBV) hvor han tok master i generell genetikk i 1988 og PhD innen DNA-reparasjon i 1994, med en oppgave som ble utført ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Arne kommer fra en liten bygd som heter Feda, hvor han tidlig ble glad i alt av Biologi.

Glad i bredden av fag ved instituttet

Klungeland hadde faktisk tenkt å søke stillingen som Instituttleder ved IBV to ganger tidligere av samme grunn som denne gangen: han er veldig glad i hele bredden av fagene som det forskes på og undervises i, fra små molekyler til klima og evolusjon. Arne søkte også jobben fordi han ønsker å bruke mere tid til å tilrettelegge forskning og undervisning for andre.

Fantastisk kompetanse på høyaktuelle utfordringer

Arne Klungland ønsker å fortelle andre, både i ledelsen ved UiO og utenfor UiO, at IBV har en fantastisk kompetanse på høyaktuelle utfordringer for fremtiden; og at instituttet er en stor del av Universitetets Livsvitenskapssatsing.

Forskningen ved IBV er imponerende. Det må vi forsøke å vedlikeholde, samt ved bedre samarbeid innad og eksternt, og som et stort Institutt må vi jo ønske oss flere bevilgninger som SFF og ERC.

- Dersom alle ansatte ved IBV gleder seg til å gå på jobb hver dag vil jeg være veldig godt fornøyd, forteller Arne Klungland.

DNA-reparasjon og epigenetisk genregulering

Klungland har forsket på DNA-reparasjon og epigenetisk genregulering. Han har vært heldig og hatt utrolig flinke både veiledere og samarbeidspartnere. Og gjennom disse har Arne vært med å studere helt nye mekanismer for DNA-reparasjon og genregulering, som eksisterer i de fleste organismer og som er utrolig godt konservert mellom arter.

Glade ansatte og studenter

Arne Klungland har ikke vært i jobben så lenge, og synes det er vanskelig å svare på hva han liker best så langt. Generelt liker Arne å se glade ansatte og studenter.

- For at jeg skal lykkes vet jeg også at det vil være helt nødvendig at vi er mange som leder IBV sammen, og fordeler oppgavene godt mellom oss, sier Klungland.

Aktiv på fritiden

Når Arne ikke er på jobb går tiden med til å løpe, sykle og å gå på ski. Gjerne i Rondane hvor han har en hytte sammen med sin eneggede tvillingbror. Klungland er også glad i god mat og, vin og kan gjerne reise litt for å finne en god restaurant.

- Til sist, jeg tror en god interaksjon og støtte mellom alle yrkesgrupper og studenter er avgjørende for et fremragende institutt.

Publisert 2. juni 2021 09:57 - Sist endret 2. juni 2021 12:22