Bikuben

I de gamle lokalene til Biologisk bibliotek har vi fått et helt nytt og moderne læringssenter, med plass for laveregradsstudenter samt et større møtelokale som til daglig er delt i to, med en mindre del (ca. 30 plasser) og en større (ca. 60 plasser).

Lokalet er for bachelorstudenter og ansatte tilknyttet Institutt for biovitenskap. Bikubens åpningstider er kl. 07.00-18.00 på hverdager. Utenfor dette tidsrommet, må man bruke adgangskort.

Kart over Kristine Bonnevies hus, Bikuben

Lokalene er i en noe forhøyet førsteetasje (lilla prikk på kartet).