English version of this page

Bruk av undervisningsfasiliteter (KBH, Drøbak, Finse) og infrastruktur (båter og biler)

Det forutsettes at:

 1. Alle studenter har tatt obligatorisk elektronisk smittevernkurs
 2. Obligatorisk laboratorieundervisning: 

  • All undervisning er digital, kun laboratoriekurs og feltundervisning gjennomføres med oppmøte. 

  • Undervisningen må tilpasses til gjeldende avstandsregel.

  • Ansiktsmaske skal brukes av alle i undervisningssammenheng.

  • Emneansvarlig har ansvar for studentene i den tid de befinner seg i KB-hus, og skal følge dem ut av bygningen.

 3. Der dette er mulig er studentene plassert i samme gruppe hele semesteret. Dette gjelder lab og gruppeundervisning. Avstansregelen gjelder også i disse gruppene.
 4. Foreleser/kursansvarlig tar en kort gjennomgang av reglene som gjelder for det aktuelle undervisningsrommet i starten av hver forelesning/kursdag. Utover i semesteret vil en kort påminnelse være tilstrekkelig.
 5. Det skal ikke flyttes møbler og stoler rundt i rommene eller mellom rom. Det skal ikke være flere i rommene enn angitt antall. Se oppslag.
 6. Studieadministrasjonen har oppdaterte lister over kursdeltakere og undervisere for enkel smittesporing.
 7. Det utføres daglig renhold av overflater i seminarrom, ALC-rom og auditorier.
 8. Dersom våre rom benyttes av andre institutter, skal de sette seg inn i og følge våre retningslinjer.

Mistanke om smitte

Oslo kommunes koronatelefon (21 80 21 82) er opprettet for de som er innbyggere i Oslo og mistenker å være smittet med korona. De sørger for at du får nødvendig oppfølging hvis det er aktuelt.

SiO Helse har teststasjon på Fredrikkeplassen på Blindern. For å avtale tidspunkt for testing, må du ringe på telefon 22 85 33 00 mandag til fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30.

Ansatte bosatt i Oslo med symptomer bes kontakte fastlege eller koronatelefonen for testing og oppfølging. Ansatte bosatt utenfor Oslo må følge hjemkommunens rutiner.

Smittesporing

Med studenter og ansatte tilbake på campus må vi være forberedt på å håndtere smitteutbrudd. Alle ansatte og studenter skal selv ta kontakt med helsevesenet ved symptomer, ønske om testing eller bekreftet smitte.

I tillegg ønsker vi at ansatte så raskt som mulig også gir beskjed til fakultetet på MNs lokale koronatelefon 920 50 857 ved bekreftede smittetilfeller blant ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fakultetet vil sørge for at riktige instanser blir varslet.

Koronatelefonen vil i tiden fremover være bemannet alle hverdager mellom kl. 08:00 og 20:00.

Auditorier-stengt

Rom Antall plasser Inngang/Utgang
Auditorium 1 37

Inngang via dør i U.
Utgang via dør i K.

Auditorium 2 42

Inngang via dør i U.
Utgang via dør i K.

Auditorium 3 120

Inngang via dør i U.
Utgang via dør i K.

 1. Inngang til auditorier vil være hoveddøren i underetasjen (U). Utgang vil være nederst i auditoriet i K.
 2. Studentene kan ikke komme inn i auditoriet før forrige gruppe har forlatt arealene. Det er derfor meget viktig at forelesninger avsluttes presis og at undervisere holder seg til <45 min. per sesjon. Studenter fra auditorium 1 og 2 skal forlate etasje K. via trapp/heis A. Studenter fra auditorium 3 skal forlate etasje K. via trapp/heis D. Følg merking på gulv!
 3. Alle skal benytte håndsprit på vei inn i auditoriet. Det er en stasjon per auditorium.
 4. Vis hensyn og vær oppmerksom på å holde avstand til hverandre.
 5. Det er viktig at studenter fyller opp seteradene ved ankomst og forlater plassen i samme rekkefølge, slik at nødvendig avstand opprettholdes.
 6. Studentene skal ved ankomst selv tørke over plassen der de sitter. Det er 2 stk. stasjoner med overflatedesinfeksjon og papir på toppen av trappene inne i auditoriene.
 7. Alt søppel skal kastes på vei UT av auditoriet.

Seminarrom-stengt

Romnummer Antall plasser
Seminarrom 2203a 14
Seminarrom 3203 14
Seminarrom 3213 28
Seminarrom 3508 25
Seminarrom 3627 24
Seminarrom 4424 14
Seminarrom 4512 13
Seminarrom 4613 27
Seminarrom 4619 26
Seminarrom U161 5
Studiesamlingen 1402 24
Nucleus 40
 1. Utvis aktsomhet ved inngang/utgang.
 2. Følg anvisning på gulv utenfor hvert seminarrom, slik at det er mulig å passere og samtidig overholde avstandsregler.
 3. Alle skal benytte håndsprit på vei inn i seminarrommet. Dette er plassert ut rett innenfor døren.
 4. Studentene skal ved ankomst selv tørke over plassen der de sitter. Det finnes 1 stk. stasjon med overflatedesinfeksjon og papir på hvert seminarrom.

ALC-rom (Active Learning Classrooms)-stengt

Rom Antall plasser
ALC – 2320 (GEO) 18
ALC – 2414 (GEO) 15
ALC – 3127 32
ALC – 4436 15
 1. Utvis aktsomhet ved inngang/utgang.
 2. Følg anvisning på gulv utenfor hvert seminarrom, slik at det er mulig å passere og samtidig overholde avstandsregler.
 3. Alle skal benytte håndsprit på vei inn i ALC-rommet. Dette er plassert ut rett innenfor døren
 4. Studentene skal ved ankomst selv tørke over plassen der de sitter. Det finnes 1 stk. stasjon med overflatedesinfeksjon og papir på hvert ALC-rom.

PC-stue-stengt

Rom Antall plasser Inngang/Utgang
PC-stue - 1250 24

Inngang via dør i pennalet.
Utgang via dør i adm. gang.

PC-stue - 3205 20 Egen inngang og utgang, følg merking.
 1. Utvis aktsomhet ved inngang/utgang.
 2. Følg anvisning på gulv utenfor hvert seminarrom, slik at det er mulig å passere og samtidig overholde avstandsregler.
 3. Alle skal benytte håndsprit på vei inn i PC-stuen. Dette er plassert ut rett innenfor døren.
 4. Studenter må minnes på å ikke berøre ansikt etc. ettersom man ikke kan rengjøre PC-stasjonene. Det anbefales utstrakt bruk av håndsprit.

Kollokvierom, Bikuben og Vestibylen-må bookes

Rom Antall plasser
Bikuben - kollokvierom 1609 se booking
Bikuben - kollokvierom 1611 se booking
Bikuben - kollokvierom 1613 se booking  
Bikuben - kollokvierom 1615 se booking
Bikuben - kollokvierom 1629 se booking
Bikuben - kollokvierom 1631 se booking
Bikuben - kollokvierom 1633 se booking
Bikuben - kollokvierom 1635 se booking
Studiesamlingen – kollokvierom 1 se booking
Studiesamlingen – kollokvierom 2 se booking
Studiesamlingen – kollokvierom 3 se booking
Lesesal 1660 se booking
Lesesal 2619 se booking
 1. Det finnes en stasjon med hånddesinfeksjon, overflatedesinfeksjon og papir i Vestibylen, Studiesamlingen og i Bikubens areal. Studentene er selv ansvarlig for å benytte seg av dette.
 2. For møblert areal i Bikuben og Vestibylen må studentene selv påse at de til en hver tid overholder gjeldende avstandsregel. Stoler og bord skal ikke flyttes.
 3. Plasser på lesesal må bookes. Kun bookbare plasser kan benyttes. https://tp.uio.no/
 4. Bruk av kollokvierom må bookes. For kollokvierom i studiesamlingen sjekk at det ikke pågår undervisning i studiesamlingen. https://tp.uio.no

Kurssaler

Rom Antall plasser Inngang/Utgang
Skolelaboratoriet 22

Inngang via dør i pennalet.
Utgang via dør i adm. gang.

Zoologisk kurssal 24

Inngang via dør i pennalet.
Utgang via dør i adm. gang.

Botanisk kurssal 24

Inngang via dør i pennalet.
Utgang via dør i adm. gang.

U323 18 Heldagskurs. Inngang/utgang avklares på kurset.
2117 16 Heldagskurs. Inngang/utgang avklares på kurset.
4426 (Mikroskopi) 12 Inngang/utgang avklares på kurset.
 1. Det skal gjennomføres en dokumentert risikovurdering av alle labøvelser på labkurs med spesielt fokus på smittevern. Det er kursansvarlig som skal gjennomføre risikovurderingen. Det er kurset som er ansvarlig for å plassere ut og tilrettelegge for smittevern. 
 2. Kurssalene i 1. etasje benytter en dør til inngang og en til utgang. Følg merking!
 3. Alle skal benytte håndsprit på vei inn i kurssalen. Det opprettes en håndsspritstasjon rett utenfor hver kurssal de dagene det holdes kurs der.
 4. Alle skal bruke munnbind.
 5. Studentene skal vaske arbeidsplass både før og etter bruk. Til dette benyttes spruteflasker med 70% sprit.
 6. Studentene skal i størst mulig grad benytte «eget» utstyr eller dele med én annen. Fellesutstyr som må benyttes, skal vaskes etter hver bruker.
 7. Studentene må vaske hender med såpe og vann når de forlater laboratoriet.

Biologisk stasjon i Drøbak-stengt

Rom Kurssal Laboratorium Overnatting
Tollboden 12-15 * - 13 personer: 9 enerom, 2 tomanns.
Biologen og gjesteleilighet 8 1 -2 / rom * 4 personer: 2 enerom, 1 tomannsrom

* Avhenger av aktivitet/rom og risikovurdering.

Båt Passasjerer
Lettbåter på stasjonen 4
 1. All bruk av Biologen og Tollboden må avtales på forhånd med Hans Erik Karlsen (h.e.karlsen@ibv.uio.no) eller Grete Sørnes (grete.sornes@ibv.uio.no).
 2. Studenter og ansatte har ved frammøte på feltstasjonen selv ansvar for å opprettholde smittevern under transport, enten offentlig eller privat.
 3. Studenter og ansatte må overholde 1-metersregelen.
 4. Kurs/feltansvarlig er ansvarlig for å informere alle deltagerne om smitteverntiltak for det enkelte kurs.
 5. Alle skal benytte håndsprit på vei inn på stasjonen. Det opprettes håndsspritstasjoner på flere ulike steder på stasjonen.
 6. Studentene skal vaske arbeidsplasser på stasjonen både før og etter bruk. Til dette benyttes spruteflasker med 70% sprit eller lignende.
 7. På laboratoriene benytter hver person sitt eget utstyr/fast plass i størst mulig grad. Studentene vasker sin plass etter bruk. Etter bruk vaskes felles kontaktflater på utstyr med 70% sprit. Studentene skal i størst mulig grad benytte «eget» utstyr eller dele med én annen. Fellesutstyr som må benyttes, skal vaskes etter hver bruker. Oppfordrer alle til hyppig håndvask.
 8. På kjøkkenet skal det alltid benyttes engangshansker. Bruk av alle kjøkkenmaskiner, laging av mat og bespisning skjer gruppevis slik at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det er tillatt med buffé. Alt servise og bestikk vaskes i oppvaskmaskin på høy temperatur. Alt for å sikre at bespisning er i henhold til FHIs regler.
 9. Det er utvidet renhold av alle kontaktflater med overflatedesinfeksjon. Normal drift av garderober og toaletter. Håndsprit/overflatedesinfeksjon er tilgjengelig i alle garderober og toaletter.
 10. Se tabell over for plassbegrensinger på stasjonen.
 11. Dersom en person får symptomer på COVID-19-infeksjon, skal vedkommende snarest forlate stasjonen iført munnbind. Vedkommende må så ta offentlig transport/privat bil hjem.
 12. Skoleklasser må følge samme retningslinjer som studenter.

Forskningsstasjon på Finse-strengt

Rom Kurssal Overnatting
Kursfløyen 15 Personer: 20 deltagere, Det tillates maksimalt 2 personer på 4-mannsrom og én person på et 2-mannsrom.
 1. All bruk av forskningsstasjonen må avtales på forhånd med Erika Leslie (erika.leslie@ibv.uio.no) eller Torbjørn Ergon (t.h.ergon@ibv.uio.no).
 2. Studenter og ansatte har ved frammøte på feltstasjonen selv ansvar for å opprettholde smittevern under transport.
 3. Studenter og ansatte må overholde 1-metersregelen.
 4. Kurs/feltansvarlig er ansvarlig for å informere alle deltagerne om smitteverntiltak for det enkelte kurs.
 5. Alle skal benytte håndsprit på vei inn på stasjonen. Det opprettes håndsspritstasjoner på flere ulike steder på stasjonen.
 6. Studentene skal vaske arbeidsplasser på stasjonen både før og etter bruk. Til dette benyttes spruteflasker med 70% sprit eller lignende.
 7. På kurssalen benytter hver person sitt eget utstyr/fast plass i størst mulig grad. Student vasker sin plass. Etter bruk vaskes felles kontaktflater på utstyr med 70% sprit. Studentene skal i størst mulig grad benytte «eget» utstyr eller dele med én annen. Fellesutstyr som må benyttes, skal vaskes etter hver bruker. Oppfordrer alle til hyppig håndvask.
 8. Bespisning skal alltid foregå i henhold til FHIs regler og bransjestandard. Det er utvidet renhold av alle kontaktflater med overflatedesinfeksjon. Normal drift av garderober og toaletter. Håndsprit/overflatedesinfeksjon er tilgjengelig i alle garderober og toaletter.
 9. Se tabell over for plassbegrensinger på stasjonen.
 10. Dersom en person får symptomer på COVID-19 infeksjon, skal vedkommende snarest forlate stasjonen iført munnbind. Vedkommende må så ta offentlig transport hjem. Ta kontakt med Vy for avklaring rundt hjemreise.
 11. For mer informasjon om spesielle regler for Finse se egen rutine:

Instituttets biler og privat biler for tjenestereiser

Transportmiddel Redusert for å opprettholde avstand
Bil 1 – DK51170 – 6 seter 3
Bil 2 – BR40162– 6 seter 3
Bil 3 – BP 86618– 6 seter 3
Bil 4 – BR 92441– 8 seter 4
Bil 5 – DN 53962– 2 seter 1
Privat bil 2
Privat bil- 7 seter 3
Buss Én person pr. dobbelt sete.
 1. Bruk av biler anbefales med halv kapasitet.
 2. Kurs/feltansvarlig er ansvarlig for riktig valg av transport slik at smittevern opprettholdes.
 3. Alle skal bruke munnbind ved fler enn en person
 4. Alle skal benytte håndsprit. Dette må medbringes. Brukes også til vask av berøringsflater i bilen.

Instituttets båter

Båt Type tokt Antall personer
Trygve Braarud Døgntokt 6 personer: eks. 3 mannskap, 3 brukere.
Trygve Braarud Dagtokt med lab/innendørsaktivitet 8 personer: eks. 5 mannskap, 3 brukere.
Trygve Braarud Dagtokt uten lab/innendørsaktivitet 10 personer: eks. 7 mannskap, 3 brukere.
Bjørn Føyn Alle typer tokt. Innsamling uten brukere.

For mer informasjon om spesielle regler for Trygve Braarud (TB) og Bjørn Føyn (BF) se egen rutine:

Versjoner

1. versjon: 27. august 2020.

2. versjon: Endring 11.11.20 se: "Det forutsettes at"- pkt 4 og "Kollokvierom, Bikuben og Vestibylen"- pkt 3 og 4.

3. versjon: Endring 08.02.21 se: "Det forutsettes at" - pkt 1 og 2.

4.  versjon: Endring 06.04.21 - avstandsregel, munnbind, kurssaler, biler,

Publisert 27. aug. 2020 11:13 - Sist endret 7. apr. 2021 12:44