English version of this page

Prosedyre for arbeid i alle IBVs lokaler under koronavirus-pandemien

Prosedyren skal sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og studenter i forbindelse med den pågående COVID-19-pandemien. Hensikten er å unngå smitte og sikre forsvarlig drift av instituttet. Prosedyren vurderes fortløpende og kan bli revidert.

Denne prosedyren er i samsvar med anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale myndigheter, UiO og MN-fakultetet. Du oppfordres til å holde deg oppdatert ved å sjekke:

Generelle føringer og krav til bruker

Sykdom, mistanke om smitte og testing

 • Det er ikke lov å oppsøke IBVs bygninger dersom du er syk, mistenker at du kan være syk, eller har vært i nærkontakt med en som har fått påvist koronavirus-smitte.
 • Alle som får symptomer på sykdom mens de er på campus må gå hjem.
 • Dersom du må bli hjemme ved mistanke om smitte, skal du melde i fra til nærmeste leder.
 • Ved bekreftede smittetilfeller skal ansatte så raskt som mulig gi beskjed til fakultetet på MNs lokale koronatelefon 920 50 857 (denne er betjent kl. 08.00–20.00 alle hverdager).
 • Alle ansatte og studenter skal selv ta kontakt med helsevesenet ved symptomer, ønske om testing eller bekreftet smitte.
 • Alle ansatte og studenter ved UiO kan bestille COVID-19-testing hos SiO Helse. Teststasjonen er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Tidspunkt for testing må bestilles i forkant på telefon 22 85 33 00. (Mer informasjon hos SiO).

Gjør deg kjent med rutiner

 • Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med hygienerutinene og følge disse.
 • Alle skal sette seg inn i og gjøre seg kjent med retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger og følge disse.
 • Det oppfordres til at alle ansatte og studenter hjelper hverandre til å følge smittevernreglene og prosedyrene som gjelder.

Obligatorisk smittevernkurs

Hjemmekontor

 • UiO følger Oslo kommunes retningslinjer om påbud om hjemmekontor. UiO er åpent, men fra torsdag 29. oktober, skal flest mulig ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

  Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som må være fysisk til stede for å ivareta nødvendig undervisning, forskning og opprettholdelse av nødvendige driftsfunksjoner.

 • Hvis man skal låne med seg møbler – skal seksjonsleder og HMS-i informeres.
  IBV har ikke økonomi til å bekoste møbler til hjemmekontor. IT kan bistå i innkjøp av IT utstyr etter avklaring med seksjonsleder. UiO har heller ingen avtale med budfirma om levering av møbler hjem. Mer info fra UiO: https://www.uio.no/om/hms/korona/hjemmekontor/index.html

Kollektivtrafikk

 • IBV følger myndighetenes råd om å redusere antall reisende i kollektivtrafikken. Ansatte og studenter oppfordres derfor til å gå/sykle og unngå offentlig transport i rushtiden.

Lokale retningslinjer for IBV

Forskningsaktiviteten ved IBV er særlig sårbar for en situasjon der nøkkelpersonell og grupper av IBV-ansatte blir satt i samtidig karantene. For noen arbeidssituasjoner kan IBV derfor ha retningslinjer som er strengere enn andre deler av UiO. Noen laboratorier og fasiliteter har egne smittevernprosedyrer.

All tilgang til IBVs bygninger forutsetter at du har sendt inn to egenerklæringer:

 1. Egenerklæring HMS (nettskjema). Dette er IBVs HMS-skjema.
 2. Egenerklæring COVID-19 (nettskjema). Dette er et skjema spesifikt for COIVD-19-situasjonen.

Innsendelse av skjemaene fungerer som dokumentasjon på at du har lest og forstått IBVs lokale prosedyrer.

Kristine Bonnevies hus

 • Alle innganger i Kristine Bonnevies hus kan brukes. Det er hånddesinfeksjon ved inngangene og alle skal sprite hendene når de kommer inn.
 • Administrasjonen kan kontaktes på telefon og e-post.
 • Ekspedisjonen i Kristine Bonnevies hus har begrensede åpningstider.
 • Kantinen er stengt.
 • Kun en person i heis av gangen.
 • Vis hensyn ved bruk av trapp. La de som går nedover komme ned først.
 • Personlig hånddesinfeksjon kan fylles opp på Innkjøpskontoret (U-157), hvis ønskelig.
 • Sykler skal parkeres på sykkelparkering. Det er ikke tillatt å ta med sykler inn i Kristine Bonnevies hus.
 • Garderobene er åpne og rengjøres én gang pr. dag av Renhold.

Bruk av lunsjrom og kjøkken

 • For lunsjrom gjelder følgende: Basert på kapasiteten til ventilasjonssystemet i Kristine Bonnevies hus skal det ikke oppholde seg flere enn 1 personer pr. akse samtidig. 
 • Kapasiteten på lunsjrom er derfor;
  • 2237 - 67 m2 BMB (5 personer)

  • 2617 - 54 m2 FYSCELL (4 personer)

  • 3106 - 28 m2 FYSCELL (2 personer)

  • 3422 - 28 m2 CEES (2 personer)

  • 3343 - 52 m2 CEES (4 personer)

  • 3313 - 52 m2 CEES (4 personer)

  • 3343 - 52 m2 CEES (4 personer)

  • 4417 - 42 m2 AQUA (4 personer)

  • 4624 - 42 m2 AQUA (4 personer)

  • 4213 - 84 m2 EVOGENE (6 personer)

  • 1114 - 28 m2 ADM (2 personer)

  • U419 - 36 m2 INVIVO (3 personer)

  • U307 - 41 m2 Undervisningslab (3 personer)

  • K338 - 166 m2 Arbeids og pauserom (6 personer)

 • Lunsjrom/kjøkken kan brukes til bespisning (medbrakt mat).
 • Alle lunsjrom og kjøkken utstyres med overflatedesinfeksjon og mulighet for håndvask (evt. hånddesinfeksjon).
 • Bruker må vaske egen plass før og etter bespisning.
 • Oppvaskmaskiner må kjøres på minimum 70°C (velg egnet program).

Bruk av kontorer og lesesaler

 • For kontorer og lesesaler gjelder følgende: Basert på kapasiteten til ventilasjonssystemet i Kristine Bonnevies hus skal det ikke oppholde seg flere enn 1 person pr. akse samtidig. Brukere skal benytte egen PC og plass. For rom under 14m2 gjelder maks. én person om gangen.
 • Bruker må rengjøre egen kontorplass med overflatedesinfeksjon, 70 % sprit eller såpevann.
 • Brukere må finne andre kontor/lesesalsløsninger hvis kapasiteten er full.
 • Kapasiteten på masterlesesalene er derfor;
  • 4215 (54 m2) (3 plasser)
  • 4229 (28 m2) (2 plasser)
  • 4317 (28 m2) (2 plasser)
  • 4405 (28 m2) (2 plasser)
  • 4606 (28 m2) (2 plasser)
  • 4604 (20 m2) (1 plasser)
  • 4609 (14 m2) (1 plasser)
  • 4611 (43 m2) (3 plasser)
  • 3320 (28 m2) (2 plasser)
  • 3511 (40 m2) (3 plasser)
  • 2235 (28 m2) (2 plasser)
  • 2619 (64 m2) (4 plasser)
  • 2629 (21 m2) (1 plasser)
  • 1660 (84 m2) (6 plasser)
 • Leseplass kan også bookes i UiOs åpne lesesaler.

Bruk av forskningslaboratorier

 • Se oversikten over laboratoriesoner og kontaktpersoner.
 • Basert på kapasiteten til ventilasjonssystemet i Kristine Bonnevies hus skal det ikke oppholde seg flere enn 2 personer pr akse samtidig. For labarealer under 21m2 gjelder maks. en person om gangen. Det må legges særskilt vekt på å holde 2 meters avstand. Kan ikke 2 meterregelen overholdes må munnbind benyttes. 
 • Bruk av laboratorier skal fortsatt bookes iht. labsonens bookingsystem.
 • Laboratoriene skal tilby personlige labfrakker til brukeren.
 • Det forutsettes at de som bruker laboratoriene bidrar til å utføre arbeid som muliggjør at laboratoriene er i drift. Vask arbeidsbenk, ta oppvask, fylle på med forbruksartikler etc.
 • Det forutsettes at det utvises aktsomhet ved bruk av felles instrumenter. Disse rengjøres etter bruk eller det benyttes personlig verneutstyr.
 • Det forutsettes at alle HMS-regler som gjelder følges.
 • Det forutsettes at alle vasker over arbeidsflater som er benyttet etter endt arbeidsdag ved bruk av sprit, klor eller annet egnet desinfeksjonsmiddel.
 • Det forutsettes at seksjonene har tilstrekkelig med verneutstyr og desinfeksjonsmidler.
 • Bruker må vaske hender når man forlater laboratoriet.

Spesifikt om tiltak i InVivo-avdelingen

For å muliggjøre gjennomføring av emnet MF9495P (praktisk opplæring i grunnferdigheter), videre opplæring i forskningsgruppene og muliggjøring av prosedyrer som av ulike årsaker krever tilstedeværelse av mer enn en person i rommet og nærmere enn 1 m mellom individer gjøres følgende ekstratiltak:

 • Samtidig tilstedeværelse av mer enn en person i rommet tillates kun i vivarier, to-fotonrom og operasjonsrom
 • Arbeid i samme rom samtidig krever bruk av filtrerende åndedrettsvern og annet påkrevd personlig verneutstyr. Visir er tilgjengelig for de som ønsker det, men er ikke påkrevd.
 • Samtidig tilstedeværelse bør kun forekomme etter risikovurdering og kun når det er strengt nødvendig
 • All tilstedeværelse, samtidig eller ei, skal loggføres i gjeldende timeplan
 • Øvrige ekstraordinære tiltak gjelder

Gjennomføring av overnevnte aktiviteter er viktig av i hovedsak av hensyn til de enkelte involverte studenter og ansattes videre progresjon i studieløp/forskning, sikre god dyrevelferd gjennom god opplæring og veiledning, samt for å sikre kontinuitet i tilbudet til opplæringstilbudet.

Ingen bruk av møterom frem til 11. april 2021

 • Alle møter holdes digitalt. Zoom er UiOs foretrukne tjeneste for videomøter og direktesending av undervisning. Se veiledning for riktig innlogging.
 • Ved åpne møterom gjelder:
  • Respekter plassbegrensning og setemarkering. Det skal ikke være flere i rommet enn angitt antall. Stoler, bord og andre møbler skal ikke flyttes rundt i rommene.
  • Møterom bookes og møtedeltagere registreres i Outlook.
  • Møterommene skal være utstyrt med desinfeksjons- og vaskemidler. Møtedeltagere må rengjøre egen plass før og etter bruk. Berørte bord, dørhåndtak, lysbryter, fjernkontroll etc. vaskes.

Ansvar

 • Nærmeste leder har ansvar for at prosedyren gjøres kjent.
 • Alle brukere har et selvstendig ansvar for at prosedyren følges.

Versjoner

Gjeldende versjon 12, 24. mars 2021 (bruk av lesesal og hjemmekontor, lab, heis, lunsjrom)
Gjeldende versjon 11, 11. november 2020 (presisering av bruk av lesesal og hjemmekontor)
Gjeldende versjon 10, 4. november 2020 (endring i lenke til sentrale UiO-nettsider)
Gjeldende versjon 9, 5. oktober 2020 (endring vedrørende bruk av visir i InVivo-avdelingen)
Gjeldende versjon 8, 23. august 2020 (revidert prosedyre)
Gjeldende versjon 7, 12. juni 2020 (nye retningslinjer inkorporert- kjøkken)
Gjeldende versjon 6, 15. mai 2020 (nye retningslinjer inkorporert)
Gjeldende versjon 5, 4. mai 2020 (endring renhold)
Gjeldende versjon 4, 29. april 2020 (oppklaring renhold)
Gjeldende versjon 3, 29. april 2020 (helgejobbing inkludert)
Gjeldende versjon 2, 24. april 2020 (etter møte med Renhold)
Gjeldende versjon 1, 23. april 2020
Første utkast 21. april. 2020.

Publisert 23. aug. 2020 09:04 - Sist endret 25. mars 2021 14:37