English version of this page

Prosedyre for generelle regler på IBVs laboratorier

Formål

Sikre et HMS godt og sikkert arbeidsmiljø gjennom å:

 • Sikre samsvar mellom HMS0503 og praksis på IBV. Her introduseres studenten for skikk og bruk på lab. Vi må etablere en kultur som lærer studenter å overholde UiO reglement og dermed lover og forskrifter som vi skal følge.
 • EA, renhold, V&A og andre skal kunne arbeide trygt også på våre arealer.

Vi må ha like regler på de ulike laboratoriene på huset. IBV får flere felleslaboratorier, samt at flere laboratoriebrukere bruker laboratorier på tvers av avdeling og seksjoner. Dette øker behovet for samordnet skikk og bruk.

Virkeområde

Prosedyren er utarbeidet for Institutt for biovitenskap. Prosedyren gjelder alle gjester.

Ansvar

Nærmeste leder har ansvaret for at prosedyre følges.

Fremgangsmåte

 1. Alene arbeid på lab foregår kun på dagtid mellom 07:00 – 18:00.
 2. Laboratoriefrakker hører til laboratorier og benyttes ikke utenfor laboratoriet som i korridorer eller kantine.
 3. Arbeider man med faremerkete kjemikalier og farlige biologiske faktorer skal hansker benyttes for å beskytte arbeidstaker. Det er viktig at man ikke berører dørhåndtak, lysbrytere og andre brytere med hansker. Det er opp til det enkelte laboratorium om det skal benyttes hansker ved instrumentering og data. For å unngå spredning og eksponering av biologiske faktorer (bakterier, virus og cellelinjer) og faremerkete kjemikalier skal man etter arbeid i avtrekkskap og/eller sikkerhetsbenker/LAF-benker kaste/bytte hansker. Hansker må tas av før man forlater laboratoriet.
 4. Bruk vernebriller der risikovurdering tilsier det.
 5. Bekledning: På laboratoriet bruker man frakk. På laboratoriet må man også ha på lange benklær. Det betyr at det på laboratoriet ikke er tillatt å gå med bare legger. Sko som brukes i laboratoriet bør være lukkende og laget av et avvisende materiale som ikke absorberer – dermed kan eksempelvis sandaler og tøysko ikke benyttes. Hodeplagg som skal benyttes på lab bør være i et materiale som ikke er lett antennelig, som for eksempel bomull.
 6. Ikke drikk og spis på lab.
 7. Vask hendene når du forlater rommet.
 8. Følg instruks for riktig håndtering av riskavfall og farlig avfall.
 9. Følg instruks for riktig transport av flytende nitrogen, riskavfall, radioaktivt avfall, gass, kjemikalier og biologisk materiale
 10. Reager alltid på alarmer som avtrekksskap og brann.
 11. Meld til Eiendomsavdelingen eller Vakt og alarmsentralen om feil og mangler

Referanser

 •  

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Verneombudene og HMS-teamet på IBV
 • Godkjent av: Instituttleder Stein Kaartvedt
 • Godkjenningsdato: Wednesday 16 November 2016 08:28
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 
Publisert 23. nov. 2016 10:49 - Sist endret 3. juli 2019 14:43