English version of this page

Generell HMS-opplæring på IBV

Prosedyre for generell HMS opplæring på IBV. Prosedyren gjelder alle.

Prosedyren skal ivareta at alle ansatte og studenter kjenner til alle nødvendige HMS rutiner for å sikre et trygt studie- og arbeidsmiljø.

Fremgangsmåte

Det er obligatorisk å fullføre nettkurset HMS0501 HMS - Er det så nøye da? Dette gir deg en introduksjon til HMS på UiO.

Deretter må du fylle ut egenerklæringsskjema før du får tilgang og utlevering av nøkler til kontorer. Du kan gjøre endringer i dette nettskjema etter at du har levert svar. Under forsiden på nettskjema går du da på "Mine invitasjoner og svar" og velger skjema du ønsker å gjøre endringer på.

Brannvern

Se film om brannvern. Sett deg inn i hvor nærmeste nødutgang/brannmelder/varslingssystem/slukkeutstyr o.l. er.
Lese generell branninstruks og oversikt over etasjeansvarlige.

Bygningsmessige utfordringer på IBV:

Har lyspæra gått eller har du andre behov innen daglig drift? Send melding til Eiendomsavdelingen.

Asbest

Det er asbest i mange vegger i Kristine Bonnevies hus. Følgende forhåndsregler må derfor overholdes:

  • Det er ikke tillatt å skru og/eller bore i vegger med asbest
  • Det er ikke tillatt å fjerne skuer, spikre eller stifter i vegger med asbest
  • Hull i vegg må rapporteres.
  • Maling ansees som forsegling av asbest i vegg, derfor skal dårlig vedlike rapporteres.
  • Ved utflytting fra kontor må det vurderes om rommet må males.

Tungmetaller i vannrør

Enkelte gamle labarmaturer inneholder tungmetaller. Vann fra disse kranene må IKKE drikkes.

Trapper

Trappene i Kristine Bonnevies hus er av gammel standard. Hold til høyre og hvis hensyn.

Ansvar

Leder har ansvar for å informere om og påse at prosedyren følges.

Referanser

Publisert 16. jan. 2015 13:30 - Sist endret 17. mars 2020 09:50