English version of this page

Prosedyre når det foreligger påvist COVID-19-smitte hos ansatte eller hos masterstudenter (som arbeider med sine mastergradsprosjekter)

  1. Alle ansatte som får informasjon om positiv coronavirustest hos en student eller ansatt skal så fort som mulig varsle Fakultetets «koronatelefon» 92050857 og kontakte instituttledelsen (instituttleder/kontorsjef/seksjonsleder). 
  2. Instituttledelsen, i dialog med Fakultetets smittevernsledelse vil beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes. For eksempel at aktivitet i bestemte arealer stoppes inntil smittevask er gjennomført.
  3. Instituttledelsen vil sende ut relevant informasjon til instituttet, og vil samtidig minne om at alle må være ekstra påpasselige med smittevern, holde avstand, smittevernshygiene, være hjemme dersom man har symptomer og eventuelt la seg teste). 

Det er bare helsemyndighetene som har ansvar for all smittesporing og kommunikasjon med personer som eventuelt skal settes i karantene. Vær oppmerksom på at dette vil kunne ta noe tid. Normalt vil ikke instituttet selv ha kontakt med Oslos helsemyndigheter. Instituttet og UiO vil ikke nødvendigvis bli informert om at smittesporingsarbeidet er avsluttet. 

Publisert 4. nov. 2020 10:18 - Sist endret 10. nov. 2020 09:58