English version of this page

Prosedyre når det foreligger påvist COVID-19-smitte hos studenter eller undervisere knyttet til emneundervisningsaktivitet

(Endret 11.november. 2020: se pkt 6)

  1. For å gjøre smittesporing enklest mulig skal all fysisk tilstedeværelse i undervisningssammenheng registreres og oppbevares i 2 uker, deretter makuleres.
  2. Undervisning skal ikke stoppes eller avlyses om en student eller underviser har symptomer forenlig med COVID-19, men ingen bekreftet smitte.
  3. Alle som får informasjon om positiv coronavirustest hos en student eller underviser skal så fort som mulig varsle Fakultetets «koronatelefon» 92050857 og kontakte instituttledelsen (instituttleder/kontorsjef/utdanningsleder).
  4. Instituttledelsen sender umiddelbart informasjon til Fakultetet om alle som har vært på fysisk undervisningsaktivitet (som forelesninger, gruppeundervisninger og lab.-kurs etc.) slik at Fakultetet kan gi best mulig informasjon til helsemyndighetene så snart som mulig. 
  5. Instituttledelsen, i dialog med Fakultets smittevernsledelse vil beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes. Eksempel på tiltak kan være at den emneaktiveten hvor den smittede har vært tilstede skal stoppe all fysisk undervisning umiddelbart.
  6. Instituttledelsen ser til at informasjon til de berørte studenter og undervisere formidles i Canvas så fort som mulig, herunder informasjon om hvilke(n) undervisningsaktivitet(er) som er berørt og eventuelt er stoppet. Undervisere skal ikke på egen hånd sende ut informasjon om dette til øvrige studenter. 
  7. Instituttledelsen vil sende ut relevant informasjon til instituttet, og vil samtidig minne om at alle må være ekstra påpasselige med smittevern, holde avstand, smittevernshygiene, være hjemme dersom man har symptomer og eventuelt la seg teste. 

Det er bare helsemyndighetene som har ansvar for all smittesporing og kommunikasjon med personer som eventuelt skal settes i karantene. Vær oppmerksom på at dette vil kunne ta noe tid. Normalt vil ikke instituttet selv ha kontakt med Oslos helsemyndigheter. Instituttet og UiO vil ikke nødvendigvis bli informert om at smittesporingsarbeidet er avsluttet.

Publisert 4. nov. 2020 10:18 - Sist endret 5. jan. 2021 12:43