English version of this page

Møteplan, møteinnkallinger og referater

LAMU har 1-2 møter per år.

Referatene er tilgjengelig i den sorterbare tabellen nedenfor.

  Referat Innkalling År
Møte 1 2014 5. feb 2014 5. feb 2014 2014
Møte 4 2013 2. des 2013 - 2013
Møte 3 2013 18. sep 2013 18. sep 2013 2013
Møte 2 2013 6. mai 2013 6. mai 2013 2013
Møte 1 2013 5. mars 2013 5. mar 2013 2013
Møte 2 2014 16. jun 2014

16. jun 2014

2014
Møte 3 2014 18. sep 2014 - 2014
Møte 1 2015 30. jan 2015 30. jan 2015 2015
Møte 2 2015 8. mai 2015 8. mai 2015 2015
Møte 3 2015 11. sep 2015 11. sep 2015 2015
Møte 4 2015 4. des 2015 4. des 2015 2015
Møte 1 2016 5. mai 2016 5. mai 2016 2016
Møte 2 2016 19. okt 2016 7. okt 2016 2016
Møte 1 2017 2. jun 2017 31. mai 2017 2017
Møte 1 2018

13. jun 2018

vedlegg 1 og 2

13. jun 2018 2018
Møte 1 2019 18. jun 2019 18. jun 2019 2019
Møte 1 2021 15.des 2021 15.des  2021 2021