Nye prosjekter 2021

Hvert år i november kunngjør Eiendomsavdelingen hvilke prosjekter som enhetene melde inn i januar 2020 skal prioriteres i 2021. I powerpointen fra kontorsjef møte 17.desember listes opp MNs prioriterte areal behov. MNs tilbakemelding på kunngjøringen er beskrevet i brev til EA nedenfor.

Merk deg at ikke alle prosjektene er bygge prosjekter. Noen prosjekter er utredningsprosjekter får å kartlegge brukes behov og byggekostnader, mens andre prosjekter kan være omdisponering av areal. 

Prosjekter som ikke nådde opp kan meldes inn til fakultetet 15. desember 2020, for prioriteringer 2022.

Sist endret 30. nov. 2020 10:23 av Kathrine Schou