Meld inn brukerbehov for 2022

Hvert år i januar må nye prosjekter meldes inn fra fakultetene på UiO til Eiendomsavdelingen hvilke prosjekter som prioriteres kunngjøres i november samme år. På MN ønsker vi at alle enhetene melder melde inn sine behov innen 15. desember 2020. Merk deg at ikke alle prosjektene er byggeprosjekter. Noen prosjekter er utredningsprosjekter får å kartlegge brukes behov og byggekostnader, mens andre prosjekter kan være omdisponering av areal. 

Nytt fra 2021 er at MN ønsker at enhetene melder fra om behov for maling. EA har satt av penger spesielt for maling. Da er det fint om MN kan melde dette inn som en sak på neste dialogmøte i februar 2021.

Bruk malene nedenfor til innmelding av både nye brukerbehov og behov for maling.

Sist endret 30. nov. 2020 10:23 av Kathrine Schou
Sist endret 30. nov. 2020 10:23 av Kathrine Schou
Sist endret 30. nov. 2020 10:23 av Kathrine Schou