English version of this page

Lokal beredskapsplan

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Beredskap UiO

UiOs sentrale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering. For mer info se sentral beredskapsplan for UiO.

Beredskapsgruppen på IBV

Tittel/Stilling Navn Telefon arbeid Mobil
Instituttleder

Leder:

Rein Aasland
Kontaktes per SMS: ”BEREDSKAP-”påfølgende tekst

 22844563

92425456  
Nestleder for Instituttleder Paul Grini  22854574 99390210
Kontorsjef Maren S. R. Onsrud  22854423 47618166

Avdelingsleder / konsulent

Ann-Liz Johansen Grønli  - 95772117
HMS-koordinator Kathrine Schou 22855196 40295758
Publisert 5. juni 2015 11:10 - Sist endret 1. apr. 2019 15:02