English version of this page

Stegvis gjenåpning av IBVs bygninger

IBVs bygninger gjenåpnes stegvis. Sjekk dette nettstedet regelmessig for oppdatert informasjon om håndtering av koronasituasjonen ved IBV. Nettskjemaene som tidligere ble brukt for å søke om tilgang, er ikke lenger i bruk. (Sist oppdatert 12. juni 2020).

Generelle føringer

Smittevern er både et felles og individuelt ansvar. Det er derfor viktig at alle følger disse generelle føringene:

 • Ingen skal komme på jobb om de er syke.
 • Alle må gå hjem om de får symptomer på sykdom mens de er på campus.
 • Alle skal sette seg inn i og gjøre seg kjent med retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger og følge disse.
 • Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med hygienerutinene og følge disse.
 • Tilgang for BSc-studenter begrenses til UiOs åpne lesesaler (Vilhelm Bjerknes, Georg Sverdrup, Sofus Bugge, Eilert Sundt). MSc-studenter kan også booke disse plassene.
 • Alle skal gjennomføre UiOs smittervernkurs (tar ca. 15 minutt).

Du oppfordres også til å holde deg oppdatert ved å sjekke:

Lokale retningslinjer for IBV

Forskningsaktiviteten ved IBV er særlig sårbar for en situasjon der nøkkelpersonell og grupper av IBV-ansatte blir satt i samtidig karantene. IBV har derfor retningslinjer som er strengere enn andre deler av UiO.

 • Bruk fast toalett. Alle garderober er stengt.
 • Innganger: Bruk kun inngang A og D i første etasje, og inngang A i underetasje.
 • Masterlesesaler i Kristine Bonnevies hus skal bare unntaksvis benyttes av dem som er i bygget pga. laboratoriearbeid. (Leseplass i UiOs åpne lesesaler kan bookes av alle studenter.)
 • Ekspedisjonen er åpen tirsdager og torsdager kl.10:00-14:00.
 • Administrasjonen kan kontaktes på telefon og e-post.
 • Egenerklæringene (se lenger ned) må fylles ut.
 • For mer informasjon, se egen IBV-prosedyre med smittevernstiltak.

Bruk av kontorer

Din bruk av kontor kan i snitt maksimalt være 50 % av normal arbeidstid. Hvilke ukedager du benytter kontoret registreres i nettskjemaene under. Dette gjøres senest den første dagen du benytter kontoret i den aktuelle uken. Du kan redigere svaret ditt om nødvendig. Det kan bare være én person pr. kontor (gjelder 1-akser): Hvis du deler kontor med noen, må du avklare med den andre personen. (For åpne kontorlandskap legges anbefalinger fra helsemyndighetene til grunn.)

Bruk av laboratorier

Laboratoriearealene er delt inn i soner. Hver sone har sin kontaktperson, og du må du ta kontakt med den relevante kontaktpersonen før du kan begynne arbeidet.

Egenerklæringer

All tilgang til IBV-bygninger forutsetter at du har sendt inn to egenerklæringer:

 1. Egenerklæring HMS (nettskjema). Dette er IBVs HMS-skjema.
 2. Egenerklæring COVID-19 (nettskjema). Dette er et skjema spesifikt for COIVD-19-situasjonen.

Innsendelse av skjemaene vil fungere som dokumentasjon på at du har lest den nødvendige informasjonen om IBVs lokale prosedyrer.

Emeriti

Emeriti som har behov for adgang må på forhånd søke instituttledelsen om dette. Vennligst send e-post til instituttledelse@ibv.uio.no.

Zoom: Videomøter og digital undervisning

Zoom er UiOs foretrukne tjeneste for videomøter og direktesending av undervisning. Veiledning for riktig innlogging.

 

Publisert 14. mai 2020 12:55 - Sist endret 19. juni 2020 11:23