English version of this page

Covid-19 tiltak ved IBV

Under finner du informasjon om covid-19 tiltakene ved Institutt for biovitenskap.

Oppdatering 24.3:  Skjerpede tiltak for laboratorier, kontorer, leseplasser og lunsjrom. 

Hold deg oppdatert

Hvem har tilgang?

Gjelder inntil videre:

 1. Studenter vil få tilgang til laboratorier for å gjennomføre obligatoriske øvelser i ordinære emner. Dette gjelder kun de emner hvor lab/felt-aktiviteter er planlagt dette semesteret: BIOS1130, BIOS1120, BIOS2220, BIOS3910, BIOS3700, BIO4320 og BIO4400. Dersom andre emner har slike behov, må dette først meldes til studieadministrasjonen og utdanningsleder.
 2. For masterstudenter med avgjørende behov for tilgang til laboratorier for å sikre progresjonen i sine masteroppgaver, kan veileder søke om tilgang.

 3. Tilgangen skal praktiseres strengt. Det er ikke tillatt for studenter å oppholde seg i bygningen for noen andre formål.
 4. All ordinær undervisning og planlagte arrangementer skal fortsatt enten utsettes eller gjøres digitale.
 5. Ansatte med behov for laboratorier og ansatte som drifter infrastruktur har tilgang.
 6. For øvrige ansatte og emeriti ved IBV gjelder hjemmekontor.
 7. For gjesteforskere gjelder samme regler som for ansatte.

Generelle regler som alltid gjelder: 

 1. Alle som har symptomer forenlig med COVID-19 skal holde seg hjemme/reise hjem.
 2. Alle som har symptomer forenlig med COVID-19 oppfordres til å la seg teste, for eksempel ved UiOs testsenter.
 3. Oslo kommune oppfordrer alle til selv å holde oversikt over hvem man har hatt nærkontakt med.
 4. Du oppfordres til å holde deg oppdatert ved å sjekke:


Arbeid i IBVs (for ansatte og masterstudenter) lokaler

Prosedyren tar for seg arbeid i alle IBVs lokaler under koronavirus-pandemien.


Bruk av undervisningsfasiliteter

Prosedyren tar for seg bruk av undervisningsfasiliteter (Kristine Bonnevies hus, Drøbak, Finse) og infrastruktur (båter og biler).


Påvist smitte og emneundervisningsaktivitet

Prosedyre som gjelder når det foreligger påvist smitte hos studenter eller undervisere knyttet til emneundervisningsaktivitet.


Påvist smitte hos ansatte eller masterstudenter

Prosedyre som gjelder når det foreligger påvist smitte hos ansatte eller hos masterstudenter (som arbeider med sine mastergradsprosjekter).

Publisert 23. aug. 2020 12:03 - Sist endret 25. mars 2021 14:26