English version of this page

Laboratorier på IBV

Når du arbeider på laboratorier er det viktig at du kjenner til forhåndsregler for kjemikalier og biologiske faktorer / GMO, og at du har tilstrekkelig opplæring.

hender, illustrasjon, lab,

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

kulturer, flaske, labI dette kurset får du grunnleggende kunnskap om sikkerhet knyttet til arbeid på laboratorier.

 

Oppfrisk kunnskapene dine - online kurs

HMS opplæring for ansatte - Labsikkerhet

Enhet for HMS og beredskap tilbyr HMS-kurs innen laboratoriearbeid på norsk og engelsk to ganger årlig. Ansatte som arbeider på laboratorium og deres leder skal ha denne typen kurs. Verneombud kan ta denne typen kurs.

Eller

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet (Nettkurs)

HMS opplæring for ansatte - Kjemikalier, gass og stoffkartotek

Dette er nettkurs og opplæringsvideoer innen HMS som UiO har lisens på.

Labjournal

Føring av godkjent laboratoriejournal er obligatorisk for alle eksperimentelle fag.
Ny labjournal for ansatte og studenter på IBV kan hentes på innkjøpskontoret, U157.