English version of this page

Verneombud - 01.01.2017 - 31.12.2018

Verneombudene er organisert seksjonsvis. Hver seksjon har sitt eget vernombud og vara (se tabellen nedenfor).

Ledende verneombud på IBV er: Klaus Høiland

Vare for lendende verneombud er: Rita Amundsen

Ledende verneombude representerer de ansatte i LAMU.

Verneombudets rolle oppgaver, rettigheter, plikter og verneorganisasjonen se: http://www.uio.no/om/hms/arbeidsmiljo/organisering-roller/verneombud/

 

Vernombud 01.01.2017 - 31.12.2018:

Geografisk område: Vernombud: Seksjon: Vara:
1st, 4th Ola Nordbye Rundberget Seksjon for Administrasjonen, IT-avdelingen og Innkjøpskontoret (ADM) Kyrre Grøtan
4th Rita Amundsen Seksjon for Akvatisk biologi og toksikologi   (AQUA) Stein Fredriksen
2nd, 3rd Cathrine E. Fagernes Seksjon for Fysiologi and cellebiologi (FYSCELL) Bård Mathiesen
2nd, 3rd Helene Lampe Center for ecological and evolutionary syntehesis (CEES) Morten Skage
3rd, 4th Klaus Høiland Seksjon for Genetikk og evolusjons biologi (EVOGENE) Håvard Kauserud
2nd, 3rd , UE Margarita Anna Strozynski Seksjon for Biokjemi og molekulær Biologi (BMB)  Marit Ledsaak

 

Publisert 10. feb. 2017 10:34 - Sist endret 22. juni 2018 12:53