Ekspedisjonen ved Institutt for biovitenskap

E-post: postmottak@ibv.uio.no

Tlf.nr. 22 85 56 00

Åpningstid: mandag-fredag 09:00-14:00.(stengt mellom 11:30-12:00)

Besøksadresse:

  • Blindernvn. 31 (innkjøring fra Moltke Moes vei), Kristine Bonnevies hus (kart)

Postadresse:

  • Institutt for biovitenskap, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo

Varelevering:

  • Innkjøring fra Blindernveien 31/Moltke Moes vei.
  • Varer til Institutt for biovitenskap leveres på Innkjøpskontoret, rom U157.  Innkjøring til parkeringsplass fra Prestegårdsveien.

I ekspedisjonen får du bl.a. hjelp til:

  • Adgangskort /nøkler til nyansatte / gjesteforskere /masterstudenter
  • Bekreftelse av attester/vitnemål
  • Parkeringskode for besøkende
Publisert 11. feb. 2011 13:23 - Sist endret 6. mars 2020 14:42