English

Drøbak forskningsstasjon (IBV-DRØBAK)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
0316 OSLO
Stedkode 152972

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Haga, Jens Ådne Rekkedal j.a.r.haga@ibv.uio.no
Sørnes, Grete Driftstekniker ved Biologisk Stasjon i Drøbak 64930188 45296554 (mob) grete.sornes@ibv.uio.no