English

Fytotronen (IBV-FYT)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
0316 OSLO
Stedkode 152961

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Eriksen, Aud Else Berglen Professor emeritus +47 22854688 90793310 a.e.b.eriksen@ibv.uio.no Plantefysiologi, Planteøkofysiologi, Bakkenært ozon, Fytotroner, Veksthusteknologi