English

Elektronmikroskopisk laboratorium (IBV-EMLAB)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 31
0316 Oslo
Stedkode 152931

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hofgaard, Antje Overingeniør +47 22856190 antje.hofgaard@ibv.uio.no
Wohlmann, Jens Overingeniør jens.wohlmann@ibv.uio.no