Etterutdanningskurs i evolusjon 25. januar 2019

Tilbakemelding fra dere lærere viser at evolusjon kan være vanskelig å illustrere gjennom forsøk og demonstrasjoner, og på forespørsel om hvilke temaer dere ønsker etterutdanningskurs i står evolusjon høyt. Høsten 2018 hadde vi et dagskurs i evolusjon som ble fullt og flere har ønsket at vi skulle sette det opp på nytt. Nytt kurs er derfor satt opp i januar!

På dette kurset skal vi se nærmere på vanlige misoppfatninger blant elever og diskutere hvordan vi kan avdekke og rette opp i disse. Vi skal også jobbe med ulike aktiviteter på naturlig seleksjon og artsdannelse som kan gjennomføres med elever.

I dette kurset dekker vi deler av følgende kompetansemål i læreplanen for naturfag etter 10. trinn og biologi 2:

Naturfag:

  • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien

BIologi 2:

  • forklare korleis den genetiske samansetjinga i populasjonar blir endra gjennom mutasjonar, naturleg seleksjon, genetisk drift, genflyt, horisontal genoverføring og endring av kromosomtal  
  • forklare korleis molekylærbiologi og genteknikkar gjev oss ny kunnskap om opphavet til artar og utviklinga av slektskapstrær

Program

  • Vi starter dagen med kaffe kl 9:00
  • Om misoppfatninger og verktøy til å avdekke disse
  • Øvelser innen naturlig utvalg, fylogeni og artsdannelse
  • Lunsj
  • Foredrag ved Kjetil Lysne Voie
  • Øvelser innen naturlig utvalg og genetisk drift

ferdig ca 15:30

Publisert 11. sep. 2018 13:11 - Sist endret 23. jan. 2019 14:42