Biologi på nett

Målet med Biologi på nett er å etter- og videreutdanne lærere på 5. trinn til  vg1 innen biologi og biologididaktikk for å styrke undervisningen av biologidelen i naturfaget. Hvis du  ikke har fordypning i biologi eller du føler behovet for å friske opp biologikunnskapen  så er dette kurset for deg.

Biologi på nett 1 og 2 er to separate nettkurs og etter fullføring av begge kursene kan man gå opp til en 10 studiepoengs eksamen hvis man har de nødvendige kvalifikasjonene.

Biologi på nett er lagt opp etter den nye læreplanen (NAT01-04) og nettkurset har til hensikt å gi en innføring i hvordan biologifaget inngår i denne læreplanen. Videre vil nettkurset tilby innføring i biologifaget og eksempler på hvordan noen av temaene kan undervises. Kurset er åpent for alle uavhengig om man er lærer eller ikke, men alle kursdeltagere vil følge det samme opplegget.

For å bestå kurset må man fullføre de ukentlige innleveringene og avkrysningstestene i tillegg til å gjøre hverandrevurderinger. De eneste faste tidspunktene å forholde seg til er innleveringsfristene torsdager kl 23:59 og tilhørende frist for hverandrevurderingene mandager kl 23:59. Ellers i kurset bestemmer man selv når man jobber med kursinnholdet på kurssidene.  

Kursene kan følges på to måter

Din påmelding til kursene vil bli behandlet så fort påmeldingsfristen har gått ut.

1) Uten eksamen

Kursdeltaker får poeng for riktige svar i «Test deg selv» og for innleveringer. For å få et kurs godkjent kreves minimum 90 % av poengene. Godkjent kurs gir kursbevis.

Biologi på nett 1 

Det er plass til 100 deltagere på kurset. 

Påmeldingsfrist: 10.08.2020 

Oppstart: 17.08.2020

Påmelding til Biologi på nett 1: Påmeldingen er avsluttet

Kurset vil foregå i tidsrommet 17.08. - 28.09 (uke 34-39).

Biologi på nett 2

Det er plass til 100 deltagere på kurset. 

Påmeldingsfrist: 05.10.2020
Oppstart: 12.10.2020

Påmelding til Biologi på nett 2: https://nettskjema.no/a/bpn2-2020

Kurset vil foregå i tidsrommet 12.10. - 23.11 (uke 42-47).

Viktig! Se Materiell for utstyr du må skaffe i tillegg til pensumbok.

2) Med eksamen

Kursdeltaker som har gjennomført og fått godkjent kursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i BIOS0100V Grunnleggende biologi i naturfag, 10 stp, ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei til UiO kan søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass. Vi tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at eksamen blir avholdt.

Hvis du skal følge kursene og ta eksamen, må du:

  • Melde deg på emnet BIOS0100V på emnesiden. Når påmeldingen har blitt registrert vil du automatisk få tilgang til både Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. 

Påmeldingsfrist: 10.08.2020 - Påmeldingen er avsluttet
Eksamensavgift: kr 4000
Eksamensdato: 14.12.2020

Materiell

Biologi på nett 1

Biologi på nett 1 tar for seg temaene celler, fysiologi, bioteknologi og helse. Gjennom innleveringsoppgavene vil kursdeltagerne selv få styrket sine skriftlige ferdigheter og øvelse i argumentasjon, men de vil også kunne bruke oppgavene i egen undervisning ved en seinere anledning. I løpet av de 6 ukene som er Biologi på nett 1 vil kursdeltagerne ha jobbet med den nye læreplanen, skrevet et essay, utført et forsøk med dets tilhørende risikovurdering, og gjennomført en elevaktiv økt. Evalueringen av innleveringene vil gjøres med hverandrevurdering hvor kursdeltagere skal gi tilbakemeldinger til andres besvarelser. Videre inngår det i kurset å sette seg inn i relevante deler av boka Biologi for lærere og lese oppgitte artikler til de ulike ukene.

Biologi på nett 2

Biologi på nett 2 tar for seg temaene karbons betydning (cellånding og fotosyntese), økologi, biologisk mangfold, og evolusjon. Til disse temaene er kjerneelementet Jorda og livet på jorda mest sentralt sammen med Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema. Demokrati og medborgerskap (tverrfaglig tema) kan trekkes inn i nesten alle ukene til både Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 som understreker at biologi i naturfag har en viktig rolle i å forberede dagens elever til å ta del i samfunnet og at biologiprosjekter i stor grad kan kombineres med andre fag.

I løpet av Biologi på nett 2 vil kursdeltagerne jobbe med forsøksoppsett og utføre forsøk, de skal ut i felt, og de skal dykke ned i vanlige misoppfatninger elever kan ha. På lik linje med Biologi på nett 1 skal det gjennomføres vurderinger av andres besvarelser og lesing i Biologi for lærere samt oppgitte artikler.