Etter- og videreutdanningskurs

Skolelaboratoriet for biologi tilbyr med jevne mellomrom ulike etterutdanningskurs innen biologiske tema knyttet til læreplanen i naturfag og biologi. Vi retter oss både mot lærere i barne- og ungdomsskolen og på videregående.

I august 2020 starter nettkurset Biologi på nett for første gang.  Påmeldingsfrist 10. august for Biologi på nett 1.

Biologi på nett

Etterutdanningskurs som er åpne for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole og for andre interesserte.

Emne i grunnleggende biologi

Videreutdanningskurs for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole, og har generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Publisert 27. nov. 2015 12:43 - Sist endret 26. mai 2020 12:12