Nedlasting av undervisningsmateriell

Vi får ofte spørsmål om å sende undervisningsmateriell ut til skolene. Fra skoleåret 2016/2017 åpner vi for at kompendier og undervisningsopplegg utviklet ved skolelaboratoriet for biologi kan lastes ned gratis fra denne siden.

 

Cellen

Cellelære har blitt en sentral del av studieretningsfaget Biologi 1, og flere prosesser og mekanismer skal elevene nå forstå på et cellulært nivå. Dette krever grundige kunnskaper om cellen og dens virke. En mulighet til å gjøre teorien enklere og lettere å huske er å gjøre mange elevforsøk. Forsøkene som er beskrevet her er enkle, og krever lite utstyr i tillegg til mikroskop eller stereolupe.

Målgruppe: Naturfag og biologi 1

 

Agarose gel-elektroforese

I dette kompendiet går vi igjennom alle gel-elektroforesens trinn, fra tillaging av buffere og geler til kjøring av DNA på gel. Kompendiet er illustrert med bilder.Kompendiet inneholder også et undervisningsopplegg der vi bruker konditorfarger istedenfor DNA for å demonstrere prinsippene ved elektroforese.

Målgruppe: Naturfag og biologi 2

 

Disseksjon som metode

Disseksjon som metode Med dette kompendiet ønsker vi å sette fokus på disseksjonen som en metode i undervisningen i biologi, og hvordan klassiske forsøk kan gjøres litt annerledes. Vi har prøvd å holde dette så praktisk som mulig slik at en del av hindringene som kan ligge i veien reint praktisk for å gjøre en disseksjon i klasserommet blir borte. Disseksjon som begrep er brukt vidt i dette kompendiet, og vi ønsker å vise at det er en god metode også i botanikk og plantefysiologi.

Målgruppe: Biologi 1

 

Øvelser i sansefysiologi

Dette kompendiet er satt sammen av mange forsøk som har vist seg å fungere for både elever og lærere som har besøkt oss her på Skolelaboratoriet opp igjennom de siste årene. Vi håper øvelsene kan hjelpe til i en travel lærerhverdag.

Målgruppe: Naturfag og biologi 1

 

Mikroskopi og stereolupe

Mikroskoper og stereoluper er kostbare og sårbare instrumenter som fortjener riktig oppbevaring og stell. Det lønner seg å gi elevene grundig instruksjon i bygning, stell og bruk. Dette er også nødvendig for at eleven skal bli fortrolig med instrumentet og at de selv kan bruke det på en forsvarlig og kunnskapssøkende måte. Heftet gir en innføring i bruk og stell av mikroskop og stereoluper.

Målgruppe: Biologi 1 og biologi 2

 

Høyfjellsøkologi

Kompendiet er ment å gi bakgrunnsmateriale til kurs i høyfjellsøkologi for biologilærere i den videregående skolen. Det er lagt vekt på å utarbeide et kompendium som kan brukes ved kurs og ekskursjoner i de fleste norske fjellområder. Kompendiet tar for seg sentrale emner som vegetasjon og fauna med egne kapitler om organismenes tilpasninger til fjellbiotopene.Videre følger en kortfattet oversikt over aktuelle feltmetoder med skjemaer og eksempler til bruk i undervisningen i felt og under etterarbeidet.

Målgruppe: Naturfag, biologi 1 og biologi 2

 

Marinbiologi

Kompendiet er ment å gi bakgrunnsmateriale til kurs i marinbiologi for biologilærere i den videregående skolen. Kompendiet gir en kort innføring i arbeid med de algene og dyrene vi kan se i laboratorier, på ekskursjoner og under feltkurs. De fysiske og kjemiske faktorene som kjennetegner biotopene vi kan besøke blir gjennomgått. Videre er det en innføring i hva slags redskap og instrumenter som brukes til arbeid i felt. Algenes betydning som basis for praktisk talt alt livet i havet samt artsmangfoldet blant algene i havet blir presisert. Dette felt- og laboratoriekompendiet er utviklet for undervisning i Oslofjorden, men er aktuelt for hele norskekysten.

Målgruppe: Biologi 1 og biologi 2

 

Vinterbiologi

Kompendiet er ment å gi tips og informasjon om hvordan gjennomføre utendørs biologiundervisning om vinteren. Mange tenker at vi må vente til våren med å gjennomføre felt med elever. Men må vi det? Har du tenkt på at det er mye biologi også om vinteren? Er det liv i snø? Hva med dødt organisk materiale? Kjenner du noen spor og sportegn? Hvordan gjenkjenner du et sted hvor haren har vært eller et ekorn har hatt fest? Eller hvordan gjenkjenner du løvtrærne bare på knopper og årsskudd? Mange av aktivitetene kan enkelt knyttes opp til flere læreplanmål, blant annet forskerspiren, den unge biologen, cellebiologi og økologi.

Målgruppe: Naturfag, biologi 1 og biologi 2

 

Feltbiologi

Kompendiet er ment å gi tips og informasjon om hvordan gjennomføre feltundervisning med elever. Kompendiet er revidert i 2016 med nye bilder og illustrasjoner. Kompendiet tar for seg vanlig feltmetodikk knyttet til skog, innsjø og tjern, myr samt havstrand.

Målgruppe: Naturfag, biologi 1 og biologi 2

 

 

Infusoriekultur i undervisningen 

Vann fra infusoriekulturer er spennende å mikroskopere. Et yrende liv av bakterier, tøffeldyr og hjuldyr er vanlig å observere. I kompendiet beskriver vi hvordan du kan lage infusoriekulturer og hvordan disse kan brukes i undervisningen. Kompendiet inneholder også en «dagbok» som følger en bestemt kultur i nesten tre uker, et fotogalleri og en dikotom nøkkel.

Målgruppe: Naturfag på alle trinn, biologi 1 og biologi 2

 

 

Infusoriekultur: Dikotom nøkkel til protister

I nøkkelen har vi tatt med et lite utvalg av encellede protister som vi ofte støter på i infusoriekulturer. Infusorie er en gammel betegnelse brukt på ciliater (flimmerdyr). Ved å bruke nøkkelen kan du nøkle deg fram til systematiske grupper eller slekter, for nøkling til art må annen litteratur brukes.

Målgruppe: biologi 1 og biologi 2

 

 

Infusoriekultur: Plakat av organismer som er vanlige i infusoriekulturer

Vi har laget en plakat over organismer som er vanlige å finne i infusoriekulturer. Plakaten er vakker og passer fint som dekorasjon på et biologirom eller et naturfagrom. Vi er stolte av de flotte tegningene som er tegnet av vår «hustegner» Silje Marie Kristiansen.

Målgruppe: Naturfag på alle trinn, biologi 1 og biologi 2

Kontakt

Pernille Bronken Eidesen

E-post: skolelabben@ibv.uio.no

Telefon: 22856283