Skolelaboratoriet for biologi

Vår visjon er at skolelaboratoriet for biologi skal være et ledende ressurssenter for kvalitet i biologiundervisningen og øke kunnskapen om biologi i samfunnet.

Vi er en gruppe sammensatt av biologer med bakgrunn både fra forskning og skole. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot skoleverket hvor vi skal være et bindeledd mellom Institutt for Biovitenskap og skolen.

Formålet vårt er å øke forståelsen av biologifagets egenart hos både elever og lærere gjennom formidling av instituttenes forskning, utviklings-  og undervisningsarbeid.

Vi har et nært samarbeid med Naturfagsenteret og flere av våre undervisningsopplegg publiseres på Naturfag.no

Vi samarbeider også tett med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og jobber kontinuerlig med å forbedre naturfaglærerutdanningen ved UiO.

Strategi

Strategi for perioden 2012-2015

I media

Publisert 4. sep. 2014 13:31 - Sist endret 10. feb. 2021 17:06