Skolebesøk ved Skolelaboratoriet for biologi

Underviser du i programfagene biologi 1 eller biologi 2? Ta med biologielevene på besøk til UiO. De kan gjøre praktiske forsøk i laboratoriet vårt. Vi snakker om forsøksoppsett, positive og negative kontroller, variable og paralleller og knytter resultater til forventninger og hypoteser. 

Bestilling av skolebesøk

Bildet kan inneholde: forskning, jobb, apotektekniker, kjemiker, laboratorium.

Elever på skolebesøk som gjør ELISA. (Foto: Ola Sæther, Uniforum)

På grunn av stor pågang på skolebesøkene må vi først og fremst prioritere biologi 1 og biologi 2.

Målgruppe Tema Pris

Biologi 1

Påvisning av HIV- antistoff ved bruk av ELISA

I dette forsøket bruker vi en metode som kalles Enzyme – linked immunosorbent assay (ELISA) til å illustrere immunologiske prinsipper. ELISA utnytter den spesifikke bindingen mellom antistoff og antigen.  I kroppens immunforsvar er antigen et fremmed og potensielt skadelig molekyl som kroppen beskytter seg mot. I praksis kan vi lage antistoffer mot hvilke som helst protein eller molekyl. Dette har åpnet for en rekke anvendelser av ELISA teknikken. Vår kontekst for denne øvelsen er påvisning av HIV-antistoff. Vi skal bruke metoden til å avdekke hvorvidt det er HIV-antistoff i blodet til ulike fiktive pasienter. Varighet: 2 timer

2000,-
Biologi 2

Åstedsgranskning med bruk av restriksjonsenzymer

I dette forsøket skal vi løse en kriminalsak der vi har DNA spor fra et åsted samt 5 mistenkte. Ved hjelp av restriksjonskutting og gel-elektroforese skal vi sammenlikne DNA fra åstedet med de mistenkte. På denne måten finner vi den skyldige. Vi snakker om bruk av genteknologi i kriminalsaker og diskuterer noen etiske aspekter knyttet til dette. Varighet: 2,5 timer. 

2100,-
Biologi 2

Åstedsgranskning ved bruk av PCR teknikk

I dette forsøket skal vi løse en kriminalsak der vi har DNA spor fra et åsted samt 4 mistenkte. Ved hjelp av PCR skal vi kopiere opp et bestemt område (locus) på kromosom 11. Dette området er kjent for å ha en rekke repeterte elementer og antallet elemener varierer fra person til person. Ved hjelp av gel-elektroforese undersøker vi PCR produktene og sammenlikner DNA fra åsted med de mistenkte. Forhåpentligvis finner vi den skyldige. Vi snakker om bruk av genteknologi i kriminalsaker og diskuterer noen etiske aspekter knyttet til dette. Varighet: 3,5 timer

2300,-

Biologi 2

Gentesting av blødersykdom, kjønnsbundet arv 

Vi tester en fiktiv storfamilie for blødersykdom (hemofili). Sykdommen skyldes en mutasjon i et gen som sitter på X-kromosomet og sykdommen er derfor kjønnsbundet. I laboratoriekurset tester vi flere familiemedlemmer for å finne ut om de er friske, bærere eller har sykdommen. Elevene lærer om kutting av DNA med restriksjonsenzymer, samt hvordan man skiller de ulike DNA-bitene ved hjelp av elektroforese. Teknisk likner kurset på Gentesting av cystisk fibrose, men i dette kurset har vi fokus på kjønnbundet arv. Varighet: 3 timer

2100,-
Biologi 2

Gentesting av sykdommen cystisk fibrose, autosomal recessiv arv 

Vi tester en fiktiv storfamilie for sykdommen cystisk fibrose. Denne sykdommen nedarves ved feil i et gen som sitter på kromosom nr 7, og er den mest vanlige recessive sykdommen vi kjenner. I laboratoriekurset skal vi teste medlemmer av en tenkt storfamilie å finne ut om de er enten friske, bærere- eller har sykdommen. Elevene lærer om kutting av DNA med restriksjonsenzymer, samt hvordan man skiller de ulike DNA-bitene ved hjelp av elektroforese. Varighet: 3 timer

2100,-
Biologi 2

Transformering av Escherichia coli

Forsøket gir innblikk i hvordan man lager genmodifiserte organismer. Her transformerer vi bakterien E.coli med et plasmid som inneholder et gen fra maneten Aequrea victora. Proteinet kalles Grønt fluoriserende protein (GFP) og genet som koder for dette proteinet kalles GFP-genet. En vellykket transformering vil gi grønne bakteriekolonier som fluoriserer i lys på grensen mellom UVA (langbølget UV-stråling) og blått lys. Varighet: 2,5 timer

2000,-

 

Publisert 2. juni 2016 14:11 - Sist endret 16. mars 2022 09:17