Skolebesøk ved Skolelaboratoriet for biologi

På grunn av koronasituasjonen og den uforutsigbare høsten vi har foran oss har vi tatt et valg om å ikke tilby skolebesøk høsten 2020. Vi regner derimot å kunne gjenoppta tilbudet fra våren 2021. Påmelding åpner medio høst 2020. 

Bildet kan inneholde: forskning, jobb, apotektekniker, kjemiker, laboratorium.

Elever på skolebesøk som gjør ELISA. (Foto: Ola Sæther, Uniforum)

Underviser du i programfagene biologi 1 eller biologi 2? Ta med biologielevene på besøk til UiO. La elevene bli kjent med det biologene våre forsker på. De kan gjøre praktiske forsøk i laboratoriet vårt. Vi snakker om forsøksoppsett, positive og negative kontroller, variable og paralleller og knytter resultater til forventninger og hypoteser. 

I tillegg til praktiske laboratorieforsøk, får alle elevene muligheten til å møte studenter som studerer ved Institutt for biovitenskap. De får studieinformasjon og omvisning på campus. Dette tar ca 1 time.

På grunn av stor pågang på skolebesøkene må vi først og fremst prioritere biologi 1 og biologi 2.

Målgruppe Tema Pris

Biologi 1

Påvisning av HIV- antistoff ved bruk av ELISA

I dette forsøket bruker vi en metode som kalles Enzyme – linked immunosorbent assay (ELISA) til å illustrere immunologiske prinsipper. ELISA utnytter den spesifikke bindingen mellom antistoff og antigen.  I kroppens immunforsvar er antigen et fremmed og potensielt skadelig molekyl som kroppen beskytter seg mot. I praksis kan vi lage antistoffer mot hvilke som helst protein eller molekyl. Dette har åpnet for en rekke anvendelser av ELISA teknikken. Vår kontekst for denne øvelsen er påvisning av HIV-antistoff. Vi skal bruke metoden til å avdekke hvorvidt det er HIV-antistoff i blodet til ulike fiktive pasienter. Varighet: 2 timer

2000,-

Biologi 1

Celler i mikroskop

I dette undervisningsopplegget ser vi på ulike prokaryote og eukaryote celler i mikroskop. Vi har særlig fokus på oppbygging av eukaryote celler og å identifisere ulike cellulære strukturer. Vi ser også på blodceller og identifiserer immunceller, samt at vi ser på transport over membraner. Varighet: 3 timer

1700,-
Biologi 2

Åstedsgranskning med bruk av restriksjonsenzymer

I dette forsøket skal vi løse en kriminalsak der vi har DNA spor fra et åsted samt 5 mistenkte. Ved hjelp av restriksjonskutting og gel-elektroforese skal vi sammenlikne DNA fra åstedet med de mistenkte. På denne måten finner vi den skyldige. Vi snakker om bruk av genteknologi i kriminalsaker og diskuterer noen etiske aspekter knyttet til dette. Varighet: 2,5 timer. 

2100,-
Biologi 2

Åstedsgranskning ved bruk av PCR teknikk

I dette forsøket skal vi løse en kriminalsak der vi har DNA spor fra et åsted samt 4 mistenkte. Ved hjelp av PCR skal vi kopiere opp et bestemt område (locus) på kromosom 11. Dette området er kjent for å ha en rekke repeterte elementer og antallet elemener varierer fra person til person. Ved hjelp av gel-elektroforese undersøker vi PCR produktene og sammenlikner DNA fra åsted med de mistenkte. Forhåpentligvis finner vi den skyldige. Vi snakker om bruk av genteknologi i kriminalsaker og diskuterer noen etiske aspekter knyttet til dette. Varighet: 3,5 timer

2300,-

Biologi 2

Gentesting av blødersykdom, kjønnsbundet arv

Vi tester en fiktiv storfamilie for blødersykdom (hemofili). Sykdommen skyldes en mutasjon i et gen som sitter på X-kromosomet og sykdommen er derfor kjønnsbundet. I laboratoriekurset tester vi flere familiemedlemmer for å finne ut om de er friske, bærere eller har sykdommen. Elevene lærer om kutting av DNA med restriksjonsenzymer, samt hvordan man skiller de ulike DNA-bitene ved hjelp av elektroforese. Teknisk likner kurset på Gentesting av cystisk fibrose, men i dette kurset har vi fokus på kjønnbundet arv. Varighet: 3 timer

2100,-
Biologi 2

Gentesting av sykdommen cystisk fibrose, autosomal recessiv arv

Vi tester en fiktiv storfamilie for sykdommen cystisk fibrose. Denne sykdommen nedarves ved feil i et gen som sitter på kromosom nr 7, og er den mest vanlige recessive sykdommen vi kjenner. I laboratoriekurset skal vi teste medlemmer av en tenkt storfamilie å finne ut om de er enten friske, bærere- eller har sykdommen. Elevene lærer om kutting av DNA med restriksjonsenzymer, samt hvordan man skiller de ulike DNA-bitene ved hjelp av elektroforese. Varighet: 3 timer

2100,-
Biologi 2

Transformering av Escherichia coli

Forsøket gir innblikk i hvordan man lager genmodifiserte organismer. Her transformerer vi bakterien E.coli med et plasmid som inneholder et gen fra maneten Aequrea victora. Proteinet kalles Grønt fluoriserende protein (GFP) og genet som koder for dette proteinet kalles GFP-genet. En vellykket transformering vil gi grønne bakteriekolonier som fluoriserer i lys på grensen mellom UVA (langbølget UV-stråling) og blått lys. Varighet: 2 timer

2000,-
Biologi 2

Anaerob celleånding i gjærceller

I dette forsøket tester vi hvordan ulike forhold påvirker anaerob ånding i gjærceller. Elevene bruker et ferdig utstyrsoppsett, men hvordan forsøket utføres vil variere med nivået, slik at det passer for både naturfag på ungdomstrinnet og for biologi 2. Varighet: 2,5 timer

1700,-

 

Publisert 2. juni 2016 14:11 - Sist endret 23. juni 2020 13:27