mareno

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

Overordnet ansvar for administrasjonens saksområder

Deltakelse i utarbeidelse og oppfølging av instituttets strategi og planer

Saksforberedelse og sekretærfunksjon for instituttstyret, råd og utvalg

Bistår instituttleder i planlegging og styring av forskningsadministrative oppgaver

Bistår instituttleder i å utarbeide forslag til årsplaner, årsmelding og budsjett

Intern og ekstern informasjonsvirksomhet

Overordnet ansvar for instituttets Helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, innkjøpsordninger, og lokal IT-drift og støtte

Etablering/oppfølging av internkontrollsystemer

Direkte personalledelse- og oppfølging av administrativ stab

 

 

Bakgrunn

Doktorgrad innen marinbiologi

Publisert 3. nov. 2010 15:23 - Sist endret 14. mai 2019 14:22