Dag Klaveness

English version of this page
Telefon +47 22854516
Mobiltelefon +47 47261197
Rom U 122
Brukernavn
Besøksadresse Kristine Bonnevies hus Blindernveien 31 0371 OSLO

Faglige interesser

Jeg arbeider med limnologiske problemstillinger knyttet til mangfoldet av innsjøer, poller og fjorder i det norske og nordiske landskap, og med de samme som miljøer og nisjer for den særegne mikrobielle flora og fauna i hver av lokalitetene. Gjennom arbeid i felt kan omgivelsene studeres med utstyr utviklet for mikrosjikting og for påvisning av mikromiljøer med relikt preg. Der finnes levende organismer av stor teoretisk og evolusjonsmessig betydning, og de kan også være av praktisk interesse. 

I dag benyttes gen-teknologi for å karakterisere arter og samfunn - fra de samme steder suppleres det med isolater og kulturer for fysiologiske og morfologiske studier og nybeskrivelser. I praktisk sammenheng blir for eksempel kulturer av mikro-alger benyttet som start-fór for juvenile stadier av fisk og skjell, som helsekost for mennesker, og for produksjon av DHA som tilsetning i barnemat. Det drives også omfattende forskning på alger som kilder til andre produkter for fór-tilskudd til dyr og som næringstilskudd for mennesker. 

Undervisning

Etter 37 år med undervisning ved Universitetet i Oslo har nettopp undervisningen vært kilden til bredden i min kunnskapsbasis. Etter avsluttende studier i Marin Botanikk fulgte et forskningsopphold ved Woods Hole Oceanographic Institution (hele 1973) for så å ta et universitetslektorat i limnologi fra 1974. Formålet med denne undervisningsstillingen var introduksjon og utvikling av feltene limnisk primærproduksjon og fytoplankton – den gang aktuelt i forbindelse med forventet økning av næringsbelastning av innsjøer og elver.

Idag underviser jeg fortsatt i limnologi (BIO 4390: Limnologi II), men utfordringen nå er å utvikle kurs i samsvar med virksomheten i MERG (Microbial Evolution Research Group) og som gir innsikt i alle viktige sider av eukaryot mikrobiologi.

Nettverk

Kolleger i utlandet har tilbrakt perioder hos meg her i Oslo. Jeg har selv deltatt i prosjekter i Sargassohavet, vært invitert som Prof. Associé i Frankrike, og senere kommet med i MERG der nettopp nettverkbygging og synergier av slike er en vesentlig forutsetning for høsting av ny kunnskap.

I egenskap av å være en spesialist på isolasjon og oppdyrking av vanskelige eukaryote mikroorganismer ("culturing the unculturable") har jeg blitt kontaktet av en ny generasjon av forskere som vil lære seg de praktiske sider av axenisk kulturteknikk, og som medlem av NordAlg-nettverket er nye kontakter knyttet. 

 

 

Emneord: Limnologi, Marinbiologi, Alger, Protister, Eukaryot mikrobiologi, Botanikk, Fenologi, Fytoplankton, Innsjømetabolisme

Publikasjoner

Mine tverrfaglige interesser gjenspeiles i bredden i publikasjonsvirksomheten. Noen nøkkelreferanser er listet opp nedenfor:

Klaveness, D. & Lindstrøm, E-A. 2011. Hydrurus foetidus (Chromista, Chrysophyceae): A large freshwater chromophyte alga in laboratory culture. Phycological Research 56, in press

Burki, F., Inagaki, Y., Bråte, J., Archibald, J.M., Keeling, P.J., Cavalier-Smith, T., Sakaguchi, M., Hashimoto, T., Horak, A., Kumar, S., Klaveness, D., Jakobsen, K.S., Pawlowski, J. & Shalchian-Tabrizi K. 2009. Large-scale phylogenomic analyses reveal that two enigmatic protist lineages, Telonemia and Centroheliozoa, are related to photosynthetic chromalveolates. Genome Biology and Evolution 1 (1), 231-238. 

Klaveness, D. & Løvhøiden, F. 2007. Meromictic lakes as habitats for protists: Life in the chemocline and below? In: Seckbach, J. (ed.): Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments. Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology, Vol. 11, pp. 61-78. Springer 4 

Klaveness, D. 1999. Metallogenium – a microbial enigma. In: Seckbach, J. (ed.): Enigmatic Microorganisms and Life in Extreme Environments.Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology, Vol. 1, pp. 539-548. Kluwer Academic Publishers.

Klaveness, D. 1988. Ecology of the Cryptomonadida - a first review. In: Sandgren, C.D. (ed.): Growth and Reproductive Strategies of Freshwater Phytoplankton, 105-133. Cambridge University Press, New York.

Sunda, W.M., Klaveness, D. & Palumbo, A.V. 1984. Bioassays of cupric ion activity and copper complexation. In: Kramer, C.J.M. & Duinker, J.S. (eds.): Complexation of Trace Metals in Natural Waters, pp. 393-409. M. Nijhoff/Dr W. Junk Publishers.

Klaveness, D. & Paasche, E. 1979. Physiology of coccolithophorids. In: Hutner, S.H. & Levandowsky, M. (Eds.): Biochemistry and Physiology of Protozoa, Second Edition, Vol. 1 pp. 191-213. Academic Press, New York

Publisert 3. nov. 2010 15:29 - Sist endret 7. feb. 2020 15:58