Inger Sandlie

Bilde av Inger Sandlie
English version of this page
Telefon +47 22854568
Mobiltelefon +47 41679312 41679312
Rom 3609, Kristine Bonnevies hus, Blindern
Brukernavn
Besøksadresse Rom A3.3003 Farmakologisk institutt Rikshospitalet.
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for biovitenskap
  • CV (pdf)

Faglige interesser

Mine hovedinteresser er molekylær immunologi og protein design. Min forskergruppe utvikler nye forskningsverktøy for studier av immunreaksjoner i detalj, og vi utvikler skreddersydde proteiner for terapi. Inntil 2018 var vi medlem av”Centre for Immune Regulation”, et Senter for Fremragende Forskning som satte seg som mål å studere hvordan feilregulering av immunsystemet bidrar til sykdom (ww.cir.uio.no).

Skreddersøm av virketiden til medisiner: De fleste proteiner i blod er kortlivet og brytes ned i løpet av timer eller få dager. De to proteinene vi har mest av i blod, IgG og albumin, er imidlertid beskyttet mot degradering og har halveringstid på tre uker. Beskyttelses-mekanismen avhenger av at de binder en reseptor ved navn ”den neonatale Fc reseptoren” (FnRn). Vi kartlegger bindingen mellom FcRn og de to ligandene, og designer nye molekyler for å undersøke om og hvordan den lange levetiden kan overføres til medikamenter, for at de skal få øket virketid.

Nye redskaper: Vi videreutvikler en teknikk som kalles fag display; og antistoffragmenter, løselige T cellereseptorer og komplekser mellom HLA og antigent peptid blir uttrykt på fag. Vi er særlig interessert i HLA-peptid komplekser og T cellereseptorer som er typiske for autoimmun sykdom, og vi studerer reseptor ligand-par på aminosyre nivå. HLA-peptid kompleksene på fag, såkalte ”Phagemers” brukes til å påvise T cellesvaret ved autoimmun sykdom. Selekterte antistoffragmenter og løselige T cellereseptorer vil bli brukt til å påvise og lokalisere celler som presenterer sykdomsfremmende antigen, og til å blokkere sykdoms-fremmende bindinger.

 

Undervisning

MBV 3010 Videregående cellebiologi
MBV 4250/9250 Generell immunologi og immunologiske teknikker
MBV 4260/9260  Avansert immunologi

 

Bakgrunn

Min utdanning ble tatt ved Biokjemisk institutt, Universitetet i Bergen (1979). Etter fullført PhD grad (1981) som omhandlet DNA - og nukleotidsyntese, hadde jeg et 3-årig forsknings-opphold ved Johns Hopkins University i Baltimore, MD, USA. Her lærte jeg nye molekylærbiologiske metoder og deltok i studier av hvorfor pasienter med en arvelig disposisjon for å utvikle hudkreft ikke reparerer DNA skade. Siden skiftet jeg tema, og som postdoc med arbeidsplass ved Radiumhospitalet, fokuserte jeg på antistoff modellering og studier av sammenhengen mellom struktur of funksjon av antistoffer. Jeg ble 1 amanuensis (1988) og professor (1995) i molekylær biologi ved Universitetet i Oslo. Siden 2007 er jeg nestleder ved Centre for Immune Regulation og min forskergruppe er lokalisert ved Institutt for Immunologi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Jeg er medforfatter på mer enn 90 publikasjoner siden 1988 og har fått flere priser for vitenskapelig innovasjon. Jeg er medoppfinner av ”Pepbodies”, ”Troybodies”, ”Vaccibodies”, ”Phagemers” og ”Albufuse Flex” og har andeler i to bioteknologifirma, Vaccibody A/S og Nextera A/S.  Jeg har vært leder og medlem av programstyrer i Norges Forskningsråd, vært rådgiver for det svenske og finske forskningsrådet og medlem av Bioteknologinemda. Jeg har evaluert doktor-avhandlinger i Norge, Sverige, Sveits og Australia og har vært invitert foredragsholder ved ca 30 internasjonale konferanser. Jeg er blant annet medlem av styret for Inven2.

 

Samarbeid

Bjørn Dalhus and Magnar Bjørås, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo
Richard Blumberg, Harvard Medical School, MA, USA
Jason Cameron, Novozymes Biopharma Ltd, UK
Derry Roopenian, The Jackson Laboratory, ME, USA
 

Publisert 4. nov. 2010 14:47 - Sist endret 28. sep. 2021 14:38