Oddmund Bakke

Bilde av Oddmund Bakke
English version of this page
Telefon +47 22855787
Mobiltelefon +4795851479 95851479
Rom 3112A
Brukernavn
Besøksadresse Kristine Bonnevies Hus Blindern
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Min hoved interesse er cellebiologi og innen det endocytosemekanismer og intracellulær transport relatert til cellulær immunologi. MHC klasse II molekylene styres av Invariant chain til spesielle intracellulære vesikler der antigen lastes. MHC II med antigen transporteres deretter til overflaten av cellen og kan reagere med T-hjelpeceller. Innen disse komplekse mekanismene arbeider vi med fusjon og fisjon av endosomer, transport mellom sene endosomer og Golgi og studerer sammenheng mellom signalering og prosesser innen endocytosesporet. For å studere disse mekanismene benyttes molekylærbiologisk manipulering av celler kombinert med avansert imaging av levende celler. Imaging (konfokalmikroskopi) utføres ved NorMIC Oslo, imaging plattformen ved IBV og OUS.

Undervisning

MBV3010 - Videregående Cellebiologi
MBV4260 - Avansert !mmunologi
MBV4030 - cellebiologiske arbeidsmetoder
MBV1010 - Cellebiologi og genetikk

Bakgrunn

Utdannelse

1981. Dr.Ing. NTH, Biofysikk, Trondheim
1975 Siv. Ing. NTH Trondheim


Akademiske stillinger

1975 – 78: Fellow CERN, Geneve

1981 – 87: postdoc Biofysikk, NTH

1982: postdoc Brandeis University, Boston

1985: seniorforsker SINTEF

1988 – 90: Gjesteforsker EMBL, Heidelberg

1991 – 1993: 1 am. Biologisk Institutt

1993 – 2003: professor  Biologisk Institutt/IMBV, Univ i Oslo

1988 – 2011: Gjesteforskeropphold NIH, Bethesda, (1998)  EMBL, Heidelberg (2003)  og NKI, Amsterdam (2011)

2003 – 2005: Professor ved Institutt for Biomedisin, Univ i Bergen

2006 – 2011: Prof II Gades Institutt, Univ. i Bergen

2006 –: Professor IMBV

Priser

Medlem Det Norske Vitenskapsakademi, 2003

Medlem SFF, Centre for Immune Regulation (CIR) 2007 - 2017

Verv

Leder for NorMIC Oslo Imaging plattform ved IBV og Radiumhospitalet

Norsk Representant for Advanced Light Microscopy innen EurobioImaging

Norsk delegat til EBMC, EMBO og EMBL council

Publisert 4. nov. 2010 14:35 - Sist endret 28. sep. 2021 14:17