ingersa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
 • CV (pdf)

Faglige interesser

Mine hovedinteresser er molekylær immunologi og protein design. Min forskergruppe utvikler nye forskningsverktøy for studier av immunreaksjoner i detalj, og vi utvikler skreddersydde proteiner for terapi. Inntil 2018 var vi medlem av”Centre for Immune Regulation”, et Senter for Fremragende Forskning som satte seg som mål å studere hvordan feilregulering av immunsystemet bidrar til sykdom (ww.cir.uio.no).

Skreddersøm av virketiden til medisiner: De fleste proteiner i blod er kortlivet og brytes ned i løpet av timer eller få dager. De to proteinene vi har mest av i blod, IgG og albumin, er imidlertid beskyttet mot degradering og har halveringstid på tre uker. Beskyttelses-mekanismen avhenger av at de binder en reseptor ved navn ”den neonatale Fc reseptoren” (FnRn). Vi kartlegger bindingen mellom FcRn og de to ligandene, og designer nye molekyler for å undersøke om og hvordan den lange levetiden kan overføres til medikamenter, for at de skal få øket virketid.

Nye redskaper: Vi videreutvikler en teknikk som kalles fag display; og antistoffragmenter, løselige T cellereseptorer og komplekser mellom HLA og antigent peptid blir uttrykt på fag. Vi er særlig interessert i HLA-peptid komplekser og T cellereseptorer som er typiske for autoimmun sykdom, og vi studerer reseptor ligand-par på aminosyre nivå. HLA-peptid kompleksene på fag, såkalte ”Phagemers” brukes til å påvise T cellesvaret ved autoimmun sykdom. Selekterte antistoffragmenter og løselige T cellereseptorer vil bli brukt til å påvise og lokalisere celler som presenterer sykdomsfremmende antigen, og til å blokkere sykdoms-fremmende bindinger.

 

Undervisning

MBV 3010 Videregående cellebiologi
MBV 4250/9250 Generell immunologi og immunologiske teknikker
MBV 4260/9260  Avansert immunologi

 

Bakgrunn

Min utdanning ble tatt ved Biokjemisk institutt, Universitetet i Bergen (1979). Etter fullført PhD grad (1981) som omhandlet DNA - og nukleotidsyntese, hadde jeg et 3-årig forsknings-opphold ved Johns Hopkins University i Baltimore, MD, USA. Her lærte jeg nye molekylærbiologiske metoder og deltok i studier av hvorfor pasienter med en arvelig disposisjon for å utvikle hudkreft ikke reparerer DNA skade. Siden skiftet jeg tema, og som postdoc med arbeidsplass ved Radiumhospitalet, fokuserte jeg på antistoff modellering og studier av sammenhengen mellom struktur of funksjon av antistoffer. Jeg ble 1 amanuensis (1988) og professor (1995) i molekylær biologi ved Universitetet i Oslo. Siden 2007 er jeg nestleder ved Centre for Immune Regulation og min forskergruppe er lokalisert ved Institutt for Immunologi ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Jeg er medforfatter på mer enn 90 publikasjoner siden 1988 og har fått flere priser for vitenskapelig innovasjon. Jeg er medoppfinner av ”Pepbodies”, ”Troybodies”, ”Vaccibodies”, ”Phagemers” og ”Albufuse Flex” og har andeler i to bioteknologifirma, Vaccibody A/S og Nextera A/S.  Jeg har vært leder og medlem av programstyrer i Norges Forskningsråd, vært rådgiver for det svenske og finske forskningsrådet og medlem av Bioteknologinemda. Jeg har evaluert doktor-avhandlinger i Norge, Sverige, Sveits og Australia og har vært invitert foredragsholder ved ca 30 internasjonale konferanser. Jeg er blant annet medlem av styret for Inven2.

 

Samarbeid

Bjørn Dalhus and Magnar Bjørås, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo
Richard Blumberg, Harvard Medical School, MA, USA
Jason Cameron, Novozymes Biopharma Ltd, UK
Derry Roopenian, The Jackson Laboratory, ME, USA
 

Publikasjoner

 • Høydahl, Lene; Frigstad, Terje; Rasmussen, Ingunn B; Øynebråten, Inger; Schjetne, Karoline W; Schjetne, Karoline Western; Andersen, Jan Terje; Michaelsen, Terje Einar; Lunde, Elin; Bogen, Bjarne & Sandlie, Inger (2021). Antibody-mediated delivery of T-cell epitopes to antigen-presenting cells induce strong CD4 and CD8 T-cell responses. Vaccine.  ISSN 0264-410X.  39(11), s 1583- 1592 . doi: 10.1016/j.vaccine.2021.02.012
 • Bern, Malin C.; Nilsen, Jeannette; Ferrarese, Mattia; Sand, Kine Marita Knudsen; Tollefsrud Gjølberg, Torleif; Lode, Heidrun Elisabeth; Davidson, Robert J.; Camire, Rodney M.; Bækkevold, Espen Sønderaal; Foss, Stian; Grevys, Algirdas; Dalhus, Bjørn; Wilson, John; Høydahl, Lene; Christianson, Gregory J.; Roopenian, Derry C.; Schlothauer, Tilman; Michaelsen, Terje Einar; Moe, Morten Carsten; Lombardi, Silvia; Pinotti, Mirko; Sandlie, Inger; Branchini, Alessio & Andersen, Jan Terje (2020). An engineered human albumin enhances half-life and transmucosal delivery when fused to protein-based biologics. Science Translational Medicine.  ISSN 1946-6234.  12(565), s 1- 13 . doi: 10.1126/scitranslmed.abb0580 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hovden Aaen, Kristin; Anthi, Aina Karen; Sandlie, Inger; Nilsen, Jeannette; Mester, Simone & Andersen, Jan Terje (2020). The neonatal Fc receptor in mucosal immune regulation. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475. . doi: 10.1111/sji.13017
 • Hubbard, Jonathan J.; Pyzik, Michal; Rath, Timo; Kozicky, Lisa K.; Sand, Kine Marita Knudsen; Gandhi, Amit K.; Grevys, Algirdas; Foss, Stian; Menzies, Susan C.; Glickman, Jonathan N.; Fiebiger, Edda; Roopenian, Derry C.; Sandlie, Inger; Andersen, Jan Terje; Sly, Laura M.; Baker, Kristi & Blumberg, Richard S. (2020). FcRn is a CD32a coreceptor that determines susceptibility to IgG immune complex-driven autoimmunity. Journal of Experimental Medicine (JEM).  ISSN 0022-1007.  217(10) . doi: 10.1084/jem.20200359
 • Nilsen, Jeannette; Trabjerg, Esben; Grevys, Algirdas; Azevedo, Claudia; Brennan, Stephen O.; Stensland, Maria; Wilson, John; Sand, Kine Marita Knudsen; Bern, Malin C.; Dalhus, Bjørn; Roopenian, Derry C.; Sandlie, Inger; Rand, Kasper D. & Andersen, Jan Terje (2020). An intact C-terminal end of albumin is required for its long half-life in humans. Communications Biology.  ISSN 2399-3642.  3(1) . doi: 10.1038/s42003-020-0903-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bottermann, Maria; Foss, Stian; Caddy, Sarah L.; Clift, Dean; van Tienen, Laurens M.; Vaysburd, Marina; Cruickshank, James Kennedy; O'Connell, Kevin; Clark, Jessica; Mayes, Keith; Higginson, Katie; Lode, Heidrun Elisabeth; McAdam, Martin Berner; Sandlie, Inger; Andersen, Jan Terje & James, Leo C. (2019). Complement C4 prevents viral infection through capsid inactivation. Cell Host and Microbe.  ISSN 1931-3128.  25(4), s 617- 629 . doi: 10.1016/j.chom.2019.02.016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Foss, Stian; Bottermann, Maria; Jonsson, Alexandra; Sandlie, Inger; James, Leo C. & Andersen, Jan Terje (2019). TRIM21-From intracellular immunity to therapy. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  10:2049, s 1- 14 . doi: 10.3389/fimmu.2019.02049 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frick, Rahel; Gunnarsen, Kristin Støen; Dahal-Koirala, Shiva; Risnes, Louise Fremgaard; Sollid, Ludvig Magne; Sandlie, Inger; Høydahl, Lene Støkken & Løset, Geir Åge (2019). A TRAV26-1-encoded recognition motif focuses the biased T cell response in celiac disease. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  50, s 142- 145 . doi: 10.1002/eji.201948235 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høydahl, Lene Støkken; Frick, Rahel; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2019). Targeting the MHC Ligandome by Use of TCR-Like Antibodies. Antibodies.  ISSN 2073-4468.  8(32), s 1- 21 . doi: 10.3390/antib8020032 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høydahl, Lene Støkken; Richter, Lisa Maria; Frick, Rahel; Snir, Omri; Gunnarsen, Kristin Støen; Landsverk, Ole J. B.; Iversen, Rasmus; Jeliazkov, Jeliazko R.; Gray, Jeffrey J.; Bergseng, Elin; Foss, Stian; Qiao, Shuo Wang; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Jahnsen, Jørgen; Jahnsen, Frode Lars; Sandlie, Inger; Sollid, Ludvig Magne & Løset, Geir Åge (2019). Plasma Cells Are the Most Abundant Gluten Peptide MHC-expressing Cells in Inflamed Intestinal Tissues From Patients With Celiac Disease. Gastroenterology.  ISSN 0016-5085.  156(5), s 1428- 1439.e10 . doi: 10.1053/j.gastro.2018.12.013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pyzik, Michal; Sand, Kine Marita Knudsen; Hubbard, Jonathan J.; Andersen, Jan Terje; Sandlie, Inger & Blumberg, Richard S. (2019). The neonatal Fc Receptor (FcRn): A misnomer?. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  10:1540(JULY), s 1- 24 . doi: 10.3389/fimmu.2019.01540 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shaw, Alan; Hoffecker, Ian T.; Smyrlaki, Ioanna; Rosa, João; Grevys, Algirdas; Bryant-Bratlie, Diane Lynn; Sandlie, Inger; Michaelsen, Terje Einar; Andersen, Jan Terje & Högberg, Björn (2019). Binding to nanopatterned antigens is dominated by the spatial tolerance of antibodies. Nature Nanotechnology.  ISSN 1748-3387.  14(2), s 184- 190 . doi: 10.1038/s41565-018-0336-3
 • Grevys, Algirdas; Nilsen, Jeannette; Sand, Kine Marita Knudsen; Daba, Muluneh Bekele; Øynebråten, Inger; Bern, Malin C.; McAdam, Martin Berner; Foss, Stian; Schlothauer, Tilman; Michaelsen, Terje Einar; Christianson, Gregory J.; Roopenian, Derry C.; Blumberg, Richard S.; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2018). A human endothelial cell-based recycling assay for screening of FcRn targeted molecules. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  9 . doi: 10.1038/s41467-018-03061-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnarsen, Kristin Støen; Høydahl, Lene Støkken; Neumann, Ralf Stefan; Bjerregaard-Andersen, Kaare; Nilssen, Nicolay Rustad; Sollid, Ludvig Magne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2018). Soluble T-cell receptor design influences functional yield in an E. coli chaperone-assisted expression system. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  13:e0195868(4), s 1- 15 . doi: 10.1371/journal.pone.0195868 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nilsen, Jeannette; Bern, Malin C.; Sand, Kine Marita Knudsen; Grevys, Algirdas; Dalhus, Bjørn; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2018). Human and mouse albumin bind their respective neonatal Fc receptors differently. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:14648, s 1- 12 . doi: 10.1038/s41598-018-32817-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsen, Jeannette; Sandlie, Inger; Roopenian, Derry C. & Andersen, Jan Terje (2018). Animal models for evaluation of albumin-based therapeutics. Current Opinion in Chemical Engineering.  ISSN 2211-3398.  19, s 68- 76 . doi: 10.1016/j.coche.2017.11.007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bottermann, Maria; Lode, Heidrun Elisabeth; Watkinson, Ruth E.; Foss, Stian; Sandlie, Inger; Andersen, Jan Terje & James, Leo C. (2017). Corrigendum: Antibody-antigen kinetics constrain intracellular humoral immunity. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322. . doi: 10.1038/srep45418 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnarsen, Kristin Støen; Høydahl, Lene Støkken; Risnes, Louise Fremgaard; Dahal-Koirala, Shiva; Neumann, Ralf Stefan; Bergseng, Elin; Frigstad, Terje; Frick, Rahel; du Pré, Marie Fleur; Dalhus, Bjørn; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Qiao, Shuo Wang; Sollid, Ludvig Magne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2017). A TCRα framework–centered codon shapes a biased T cell repertoire through direct MHC and CDR3β interactions. JCI Insight.  ISSN 2379-3708.  2(17) . doi: 10.1172/jci.insight.95193 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Michaelsen, Terje Einar; Emilsen, Sidsel; Sandin, Randi Helene; Granerud, Beathe Kiland; Bratlie, Diane Lynn Bryant; Ihle, Øistein & Sandlie, Inger (2017). Human secretory IgM antibodies activate human complement and offer protection at mucosal surface. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  83(1), s 43- 50 . doi: 10.1111/sji.12508 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pyzik, Michal; Rath, Timo; Kuo, Timothy T.; Win, Sanda; Baker, Kristi; Hubbard, Jonathan J.; Grenha, Rosa; Gandhi, Amit; Krämer, Thomas D.; Mezo, Adam R.; Taylo, Zachary S.; McDonnell, Kevin; Nienaber, Vicki; Andersen, Jan Terje; Mizoguchi, Atsushi; Blumberg, Laurence; Purohit, Shalaka; Jones, Susan D.; Christianson, Gregory J.; Lencer, Wayne I.; Sandlie, Inger; Kaplowitz, Neil; Roopenian, Derry C. & Blumberg, Richard S. (2017). Hepatic FcRn regulates albumin homeostasis and susceptibility to liver injury. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  114(14), s E2862- E2871 . doi: 10.1073/pnas.1618291114 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bottermann, Maria; Lode, Heidrun Elisabeth; Watkinson, Ruth E; Foss, Stian; Sandlie, Inger; Andersen, Jan Terje & James, Leo C. (2016). Antibody-antigen kinetics constrain intracellular humoral immunity. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  6 . doi: 10.1038/srep37457 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Foss, Stian; Grevys, Algirdas; Sand, Kine Marita Knudsen; Bern, Malin C.; Blundell, Pat; Michaelsen, Terje Einar; Pleass, Richard J.; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2016). Enhanced FcRn-dependent transepithelial delivery of IgG by Fc-engineering and polymerization. Journal of Controlled Release.  ISSN 0168-3659.  223, s 42- 52 . doi: 10.1016/j.jconrel.2015.12.033 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Foss, Stian; Watkinson, Ruth E; Grevys, Algirdas; Mc, Adam Martin Berner; Bern, Malin C.; Høydahl, Lene Støkken; Dalhus, Bjørn; Michaelsen, Terje Einar; Sandlie, Inger; James, Leo C & Andersen, Jan Terje (2016). TRIM21 Immune Signaling Is More Sensitive to Antibody Affinity Than Its Neutralization Activity. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  196(8), s 3452- 3459 . doi: 10.4049/jimmunol.1502601 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høydahl, Lene Støkken; Nilssen, Nicolay Rustad; Gunnarsen, Kristin Støen; du Pré, Marie Fleur; Iversen, Rasmus; Roos, Norbert; Chen, Xi; Michaelsen, Terje Einar; Sollid, Ludvig Magne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2016). Multivalent pIX phage display selects for distinct and improved antibody properties. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  6 . doi: 10.1038/srep39066 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hallstensen, Randi; Bergseth, Grete; Foss, Stian; Jæger, Steinar; Gedde-Dahl, Thobias; Holt, jan; Christiansen, Dorte; Lau, Corinna; Brekke, Ole Lars; Armstrong, Elina; Stefanovic, Vedran; Andersen, Jan Terje; Sandlie, Inger & Mollnes, Tom Eirik (2015). Eculizumab treatment during pregnancy does not affect the complement system activity of the newborn. Immunobiology.  ISSN 0171-2985.  220(4), s 452- 459 . doi: 10.1016/j.imbio.2014.11.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bern, Malin C.; Sand, Kine Marita Knudsen; Nilsen, Jeannette; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2015). The role of albumin receptors in regulation of albumin homeostasis: Implications for drug delivery. Journal of Controlled Release.  ISSN 0168-3659.  211, s 144- 162 . doi: 10.1016/j.jconrel.2015.06.006
 • Daniel M, Czajkowsky; Andersen, Jan Terje; Fuchs, Anja; Wilson, Timothy J; Mekhaiel, David; Colonna, Marco; He, Jianfeng; Shao, Zhifeng; Mitchell, Daniel A.; Wu, Gang; Dell, Anne; Haslam, Stuart; Lloyd, Katy A.; Moore, Shona C.; Sandlie, Inger; Blundell, Patricia A. & Pleass, Richard J. (2015). Developing the IVIG biomimetic, Hexa-Fc, for drug and vaccine applications. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  5, s 1- 11 . doi: 10.1038/srep09526 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Foss, Stian; Watkinson, Ruth; Sandlie, Inger; James, Leo C. & Andersen, Jan Terje (2015). TRIM21: A cytosolic Fc receptor with broad antibody isotype specificity. Immunological Reviews.  ISSN 0105-2896.  268(1), s 328- 339 . doi: 10.1111/imr.12363 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grevys, Algirdas; Bern, Malin C.; Foss, Stian; Bratlie, Diane Lynn Bryant; Moen, Anders; Gunnarsen, Kristin Støen; Aase, Audun; Michaelsen, Terje Einar; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2015). Fc Engineering of Human IgG1 for Altered Binding to the Neonatal Fc Receptor Affects Fc Effector Functions. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  194(11), s 5497- 5508 . doi: 10.4049/jimmunol.1401218 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løset, Geir Åge; Berntzen, Gøril; Frigstad, Terje; Pollmann, Sylvie; Gunnarsen, Kristin Støen & Sandlie, Inger (2015). Phage display engineered T cell receptors as tools for the study of tumor peptide–MHC interactions. Frontiers in Oncology.  ISSN 2234-943X. . doi: 10.3389/fonc.2014.00378 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sand, Kine Marita Knudsen; Bern, Malin C.; Nilsen, Jeannette; Noordzij, Hanna Theodora; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2015). Unraveling the interaction between FcRn and albumin: Opportunities for design of albumin-based therapeutics. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  5:682 . doi: 10.3389/fimmu.2014.00682 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rahman, Mohummad Aminur; Kristiansen, Per Eugen; Veiseth, Silje Veie; Andersen, Jan Terje; Yap, Kyoko L.; Zhou, Ming-Ming; Sandlie, Inger; Thorstensen, Tage & Aalen, Reidunn B. (2014). The arabidopsis histone methyltransferase SUVR4 binds ubiquitin via a domain with a four-helix bundle structure. Biochemistry.  ISSN 0006-2960.  53(13), s 2091- 2100 . doi: 10.1021/bi401436h
 • Andersen, Jan Terje; Dalhus, Bjørn; Viuff, Dorthe; Ravn, Birgitte Thue; Gunnarsen, Kristin Støen; Plumridge, Andrew; Bunting, Karen; Antunes, Filipa; Williamson, Rebecca; Athwal, Steven; Allan, Elizabeth; Evans, Leslie; Bjørås, Magnar; Kjærulff, Søren; Sleep, Darrell; Sandlie, Inger & Cameron, Jason (2014). Extending serum half-life of albumin by engineering neonatal Fc receptor (FcRn) binding. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  289(19), s 13492- 13502 . doi: 10.1074/jbc.M114.549832 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Jan Terje; Hjelstuen, Ole Kristian & Sandlie, Inger (2014). From Basic Research to Innovation, In  Medical Technology - Meeting Tomorrow's Health Care Challenges.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-791-6.  3.  s 39 - 50
 • Sand, Kine Marita Knudsen; Bern, Malin C.; Nilsen, Jeannette; Dalhus, Bjørn; Gunnarsen, Kristin Støen; Cameron, Jason; Grevys, Algirdas; Bunting, Karen; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2014). Interaction with both domain I and III of albumin is required for optimal pH-dependent binding to the neonatal Fc Receptor (FcRn). Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  289(50), s 34583- 34594 . doi: 10.1074/jbc.M114.587675 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sand, Kine Marita Knudsen; Bern, Malin C.; Nilsen, Jeannette; Dalhus, Bjørn; Gunnarsen, Kristin Støen; Cameron, Jason; Grevys, Algirdas; Bunting, Karen; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2014). Interaction with both domain I and III of albumin is required for optimal pH-dependent binding to the neonatal Fc Receptor (FcRn). Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  289(50), s 34583- 34594 . doi: 10.1074/jbc.M114.587675
 • Sand, Kine Marita Knudsen; Dalhus, Bjørn; Christianson, Gregory J.; Bern, Malin C.; Foss, Stian; Cameron, Jason; Sleep, Darrell; Bjørås, Magnar; Roopenian, Derry C; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2014). Dissection of the neonatal Fc receptor (FcRn)-albumin interface using mutagenesis and anti-FcRn albumin-blocking antibodies. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258. . doi: 10.1074/jbc.M113.522565
 • Sand, Kine Marita Knudsen; Dalhus, Bjørn; Christianson, Gregory J.; Bern, Malin C.; Foss, Stian; Cameron, Jason; Sleep, Darrell; Bjørås, Magnar; Roopenian, Derry C; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2014). Dissection of the neonatal Fc receptor (FcRn)-albumin interface using mutagenesis and anti-FcRn albumin-blocking antibodies. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  289(24), s 17228- 17239 . doi: 10.1074/jbc.M113.522565 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lau, Corinna; Gunnarsen, Kristin Støen; Høydahl, Lene Støkken; Andersen, Jan Terje; Berntzen, Gøril; Pharo, Anne Margrethe; Lindstad, Julie Katrine; Ludviksen, Judith K; Brekke, Ole Lars; Barratt-Due, Andreas; Nielsen, Erik Waage; Stokes, Christopher R.; Espevik, Terje; Sandlie, Inger & Mollnes, Tom Eirik (2013). Chimeric Anti-CD14 IGG2/4 Hybrid Antibodies for Therapeutic Intervention in Pig and Human Models of Inflammation. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  191(9), s 4769- 4777 . doi: 10.4049/jimmunol.1301653 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Jan Terje; Cameron, J; Plumridge, A; Sleep, D; Evans, L & Sandlie, Inger (2013). Single-chain Variable Fragment Albumin Fusions Bind the Neonatal Fc Receptor (FcRn) in a Species-dependent Manner: IMPLICATIONS FOR IN VIVO HALF-LIFE EVALUATION OF ALBUMIN FUSION THERAPEUTICS. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  288(33), s 24277- 24285 . doi: 10.1074/jbc.M113.463000 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Jan Terje; Gonzalez-Pajuelo, Maria; Foss, Stian; Landsverk, Ole J. B.; Pinto, Debora; Szyroki, Alexander; de Haard, Hans J.; Saunders, Michael; Vanlandschoot, Peter & Sandlie, Inger (2013). Selection of Nanobodies that Target Human Neonatal Fc Receptor. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  3 . doi: 10.1038/srep01118 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frigstad, Terje; Løset, Geir Åge; Sandlie, Inger & Bogen, Bjarne (2013). A Public T cell Receptor Recognized by a MonoclonalAntibody Specific for the D-J Junction of the b-chain. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  (78), s 345- 351 . doi: 10.1111/sji.12098
 • Gunnarsen, Kristin Støen; Kristinsson, Solveig Gunn; Justesen, Sune; Frigstad, Terje; Buus, Søren; Bogen, Bjarne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2013). Chaperone-assisted thermostability engineering of a soluble T cell receptor using phage display. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  3 . doi: 10.1038/srep01162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jung, Sang Taek; Kelton, William; Kang, Tae Hyun; T.W. Ng, Daphne; Andersen, Jan Terje; Sandlie, Inger; Sarkar, Casim A. & Georgiou, George (2013). Effective Phagocytosis of Low Her2 Tumor Cell Lines with Engineered, Aglycosylated IgG Displaying High FcγRIIa Affinity and Selectivity. ACS Chemical Biology.  ISSN 1554-8929.  8(2), s 368- 375 . doi: 10.1021/cb300455f
 • Mathiesen, Line; Nielsen, Leif K.; Andersen, Jan Terje; Grevys, Algirdas; Sandlie, Inger; Michaelsen, Terje Einar; Hedegaard, Morten; Knudsen, Lisbeth E. & Dziegiel, Morten Hanefeld (2013). Maternofetal transplacental transport of recombinant IgG antibodies lacking effector functions. Blood.  ISSN 0006-4971.  122(7), s 1174- 1181 . doi: 10.1182/blood-2012-12-473843 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Yazaki, Paul J.; Lee, Brian; Channappal, Divya; Cheung, Chia-Wei; Crow, Desiree; Chea, Junie; Erasmus, Poku; Li, Lin; Andersen, Jan Terje; Sandlie, Inger; Orcutt, Kelly Davis; Wittrup, K.Dane; Shively, John E; Raubitschek, Andrew & Colcher, David (2013). A series of anti-CEA/anti-DOTA bispecific antibody formats evaluated for pre-targeting: comparison of tumor uptake and blood clearance. Protein Engineering Design & Selection.  ISSN 1741-0126.  26(3), s 187- 193 . doi: 10.1093/protein/gzs096
 • Andersen, Jan Terje; Dalhus, Bjørn; Cameron, Jason; Daba, Muluneh Bekele; Plumridge, Andrew; Evans, Leslie; Brennan, Stephen O.; Gunnarsen, Kristin Støen; Bjørås, Magnar; Sleep, Darrell & Sandlie, Inger (2012). Structure-based mutagenesis reveals the albumin-binding site of the neonatal Fc receptor. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  3 . doi: 10.1038/ncomms1607 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Jan Terje; Foss, Stian; Kenanova, Vania E; Olafsen, Tove; Leikfoss, Ingvild Sørum; Roopenian, Derry C; Wu, Anna M & Sandlie, Inger (2012). Anti-carcinoembryonic Antigen Single-chain Variable Fragment Antibody Variants Bind Mouse and Human Neonatal Fc Receptor with Different Affinities That Reveal Distinct Cross-species Differences in Serum Half-life. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  287(27), s 22927- 22937 . doi: 10.1074/jbc.M112.355131 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Agnete; Sandlie, Inger & Bogen, Bjarne (2012). Targeted DNA vaccines for enhanced induction of idiotype-specific B and T cells. Frontiers in Oncology.  ISSN 2234-943X.  2 . doi: 10.3389/fonc.2012.00154 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løset, Geir Åge & Sandlie, Inger (2012). Next generation phage display by use of pVII and pIX as display scaffolds. Methods.  ISSN 1046-2023.  58(1), s 40- 46 . doi: 10.1016/j.ymeth.2012.07.005
 • Nilssen, Nicolay Rustad; Frigstad, Terje; Pollmann, Sylvie; Roos, Norbert; Bogen, Bjarne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2012). DeltaPhage-a novel helper phage for high-valence pIX phagemid display. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  40(16) . doi: 10.1093/nar/gks341 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rasmussen, Ingunn B; Øynebråten, Inger; Høydahl, Lene Støkken; Flobakk, Morten; Lunde, Elin; Michaelsen, Terje Einar; Bogen, Bjarne & Sandlie, Inger (2012). CD40/APC-specific antibodies with three T-cell epitopes loaded in the constant domains induce CD4 T-cell responses. Protein Engineering Design & Selection.  ISSN 1741-0126.  25(3), s 89- 96 . doi: 10.1093/protein/gzr063 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wälchli, Sebastien; Løset, Geir Åge; Kumari, Shraddha; Johansen, Jorunn; Yang, Weiwen; Sandlie, Inger & Olweus, Johanna (2011). A Practical Approach to T-Cell Receptor Cloning and Expression. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  6(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0027930 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Baker, Kristi; Qiao, Shuo Wang; Kuo, Timothy T.; Aveson, Victoria G.; Platzer, Barbara; Andersen, Jan Terje; Sandlie, Inger; Chen, Zhangguo; de Haar, Colin; Lencer, Wayne I.; Fiebiger, Edda & Blumberg, Richard S. (2011). Neonatal Fc receptor for IgG (FcRn) regulates cross-presentation of IgG immune complexes by CD8(-)CD11b(+) dendritic cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  108(24), s 9927- 9932 . doi: 10.1073/pnas.1019037108
 • Løset, Geir Åge; Bogen, Bjarne & Sandlie, Inger (2011). Expanding the Versatility of Phage Display I: Efficient Display of Peptide-Tags on Protein VII of the Filamentous Phage. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  6(2) . doi: 10.1371/journal.pone.0014702 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løset, Geir Åge; Roos, Norbert; Bogen, Bjarne & Sandlie, Inger (2011). Expanding the Versatility of Phage Display II: Improved Affinity Selection of Folded Domains on Protein VII and IX of the Filamentous Phage. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  6(2) . doi: 10.1371/journal.pone.0017433 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mekhaiel, David N. A.; Czajkowsky, Daniel M.; Andersen, Jan Terje; Shi, Jianguo; El-Faham, Marwa; Doenhoff, Michael; McIntosh, Richard S.; Sandlie, Inger; He, Jianfeng; Hu, Jun; Shao, Zhifeng & Pleass, Richard J. (2011). Polymeric human Fc-fusion proteins with modified effector functions. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  1 . doi: 10.1038/srep00124 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Qiao, Shuo Wang; Raki, Melinda; Gunnarsen, Kristin Støen; Løset, Geir Åge; Lundin, Knut E A; Sandlie, Inger & Sollid, Ludvig Magne (2011). Posttranslational Modification of Gluten Shapes TCR Usage in Celiac Disease. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  187(6), s 3064- 3071 . doi: 10.4049/jimmunol.1101526
 • Stapleton, NM; Andersen, Jan Terje; Stemerding, AM; Bjarnarson, SP; Verheul, RC; Gerritsen, J.; Zhao, Y; Kleijer, M; Sandlie, Inger; de Haas, Masja; Jonsdottir, I; van der Schoot, CE & Vidarsson, G. (2011). Competition for FcRn-mediated transport gives rise to short half-life of human IgG3 and offers therapeutic potential. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  2 . doi: 10.1038/ncomms1608 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersen, Jan Terje; Daba, Muluneh Bekele; Berntzen, Gøril; Michaelsen, Terje Einar & Sandlie, Inger (2010). Cross-species binding analyses of mouse and human neonatal Fc receptor show dramatic differences in immunoglobulin G and albumin binding. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  285(7), s 4826- 4836 . doi: 10.1074/jbc.M109.081828 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Jan Terje; Daba, Muluneh Bekele & Sandlie, Inger (2010). FcRn binding properties of an abnormal truncated analbuminemic albumin variant. Clinical Biochemistry.  ISSN 0009-9120.  43(4-5), s 367- 372 . doi: 10.1016/j.clinbiochem.2009.12.001
 • Gunnarsen, Kristin Støen; Lunde, Elin; Kristiansen, Per Eugen; Bogen, Bjarne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2010). Periplasmic expression of soluble single chain T cell receptors is rescued by the chaperone FkpA. BMC Biotechnology.  ISSN 1472-6750.  10 . doi: 10.1186/1472-6750-10-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jung, Sang Taek; Reddy, Sai T.; Kang, Tae Hyun; Borrok, M. Jack; Sandlie, Inger; Tucker, Philip W. & Georgiou, G. (2010). Aglycosylated IgG variants expressed in bacteria that selectively bind Fc gamma RI potentiate tumor cell killing by monocyte-dendritic cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  107(2), s 604- 609 . doi: 10.1073/pnas.0908590107
 • Lunde, Elin; Løset, Geir Åge; Bogen, Bjarne & Sandlie, Inger (2010). Stabilizing mutations increase secretion of functional soluble TCR-Ig fusion proteins. BMC Biotechnology.  ISSN 1472-6750.  10 . doi: 10.1186/1472-6750-10-61 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Jan Terje & Sandlie, Inger (2009). The Versatile MHC Class I-related FcRn Protects IgG and Albumin from Degradation: Implications for Development of New Diagnostics and Therapeutics. Drug Metabolism and Pharmacokinetics (DMPK).  ISSN 1347-4367.  24(4), s 318- 332
 • Berntzen, Gøril; Andersen, Jan Terje; Ustgård, Kristine; Ustgård, Kristine; Michaelsen, Terje Einar; Mousavi, Darbi Seyed Ali; Mousavi, Seyed Ali; Qian, Julie Dee; Qian, Julie Dee; Kristiansen, Per Eugen; Kristiansen, Per Eugen; Lauvrak, Vigdis & Sandlie, Inger (2009). Identification of a High Affinity Fc gamma RIIA-binding Peptide That Distinguishes Fc gamma RIIA from Fc gamma RIIB and Exploits Fc gamma RIIA-mediated Phagocytosis and Degradation. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  284(2), s 1126- 1135 . doi: 10.1074/jbc.M803584200 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ghumra, A; Shi, J; McIntosh, RS; Rasmussen, Ingunn B; Braathen, Ranveig; Johansen, Finn Eirik; Sandlie, Inger; Mongini, PK; Areschoug, T; Lindahl, G; Lewis, MJ; Woof, JM & Pleass, RJ (2009). Structural requirements for the interaction of human IgM and IgA with the human Fc alpha/mu receptor. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  39(4), s 1147- 1156 . doi: 10.1002/eji.200839184
 • Michaelsen, Terje Einar; Sandlie, Inger; Bratlie, Diane Lynn Bryant; Sandin, Randi H & Ihle, Øistein (2009). Structural difference in the complement activation site of human IgG1 and IgG3. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  70(6), s 553- 564 . doi: 10.1111/j.1365-3083.2009.02338.x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Jan T; Justesen, Sune; Fleckenstein, Burkhard; Michaelsen, Terje Einar; Berntzen, Gøril; Kenanova, Vania E; Daba, Muluneh B; Lauvrak, Vigdis; Buus, Søren & Sandlie, Inger (2008). Ligand binding and antigenic properties of a human neonatal Fc receptor with mutation of two unpaired cysteine residues. The FEBS Journal.  ISSN 1742-464X.  275(16), s 4097- 4110 . doi: 10.1111/j.1742-4658.2008.06551.x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Jan Terje; Justesen, Sune; Berntzen, Gøril; Michaelsen, Terje Einar; Lauvrak, Vigdis; Fleckenstein, Burkhard; Buus, Søren & Sandlie, Inger (2008). A strategy for bacterial production of a soluble functional human neonatal Fc receptor. JIM - Journal of Immunological Methods.  ISSN 0022-1759.  331(1-2), s 39- 49 . doi: 10.1016/j.jim.2007.11.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Flobakk, Morten; Rasmussen, Ingunn B; Lunde, Elin; Frigstad, Terje; Berntzen, Gøril; Michaelsen, Terje Einar; Bogen, Bjarne & Sandlie, Inger (2008). Processing of an antigenic sequence from IgG constant domains for presentation by MHC class II. Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  181(10), s 7062- 7072 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ghumra, A; Semblat, JP; McIntosh, RS; Raza, A; Rasmussen, Ingunn B; Braathen, Ranveig; Johansen, Finn Eirik; Sandlie, Inger; Mongini, PK; Rowe, JA & Pleass, RJ (2008). Identification of residues in the C mu 4 domain of polymeric IgM essential for interaction with Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 (PfEMP1). Journal of Immunology.  ISSN 0022-1767.  181, s 1988- 2000
 • Løset, Geir Åge; Kristinsson, Solveig Gunn & Sandlie, Inger (2008). Reliable titration of filamentous bacteriophages independent of pIII fusion moiety and genome size by using trypsin to restore wild-type pill phenotype. BioTechniques.  ISSN 0736-6205.  44(4), s 551- 554 . doi: 10.2144/000112724 Vis sammendrag
 • Nielsen, Leif K; Green, Trine H; Sandlie, Inger; Michaelsen, Terje Einar & Dziegiel, Morten H (2008). In vitro assessment of recombinant, mutant immunoglobulin G anti-D devoid of hemolytic activity for treatment of ongoing hemolytic disease of the fetus and newborn. Transfusion.  ISSN 0041-1132.  48(1), s 12- 19 . doi: 10.1111/j.1537-2995.2007.01474.x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tunheim, Gro; Schjetne, Karoline W; Rasmussen, Ingunn B; Sollid, Ludvig Magne; Sandlie, Inger & Bogen, Bjarne (2008). Recombinant antibodies for delivery of antigen: a single loop between beta-strands in the constant region can accommodate long, complex and tandem T cell epitopes. International Immunology.  ISSN 0953-8178.  20 . doi: 10.1093/intimm/dxm141

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Jan Terje & Sandlie, Inger (2011). Extending Antibody Half Lives with Albumin In: Recombinant Antibodies for Immunotherapy. Cambridge University Press.  ISBN 9780521887328.  17 s.
 • Andersen, Jan Terje & Sandlie, Inger (2011). Pharmacokinetics of IgG and albumin: The impact of FcRn for Design of Drug Delivery Systems: The impact of FcRn for Design of Drug Delivery Systems. Wiley-VCH Verlag GmbH.  ISBN 9783527328239.  34 s.
 • Andersen, Jan Terje; Sandlie, Inger; Kenanova, Vania E; Olafsen, Tove & Wu, Anna M (2010). Engineering of the Fc Region for Improved PK (FcRn interaction. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.  ISBN 978-3-642-01143-6.  19 s.
 • Andersen, Jan Terje & Sandlie, Inger (2008). The neonatal Fc receptor controls immunoglobulin G and albumin homeostasis. Transworld Research Network.  ISBN 8178953641.  24 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Jan Terje; Sakya, Siri Aastedatter; Foss, Stian & Sandlie, Inger (2019). Hvordan kan moderne medisin forebygge HIV?. Medisinbloggen.
 • Andersen, Jan Terje; Sakya, Siri Aastedatter; Foss, Stian; Sandlie, Inger & Voets, Ardi (2019). Is an HIV vaccine within reach?. Vaksinebloggen.
 • Shaw, Alan; Hoffecker, Ian T.; Smyrlaki, Ioanna; Rosa, João; Grevys, Algirdas; Bryant-Bratlie, Diane Lynn; Sandlie, Inger; Michaelsen, Terje Einar; Andersen, Jan Terje & Högberg, Björn (2019). Publisher Correction: Binding to nanopatterned antigens is dominated by the spatial tolerance of antibodies. Nature Nanotechnology.  ISSN 1748-3387.  14(4), s 398- 398 . doi: 10.1038/s41565-019-0404-3
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Hvorfor begrunne karakteren?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Slik blir Team Gravers læringsstrategi. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Slik skal team Graver, Sandlie & Frich gjøre UiO til læringsuniversitetet. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Graver, Hans Petter; Sandlie, Inger & Frich, Jan C (2017). Forvandle vår verden | Graver, Sandlie og Frich. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 18- 19
 • Graver, Hans Petter; Sandlie, Inger & Frich, Jan C (2017). Rektorteam Graver/Sandlie/Frich: Ledelse og administrasjon. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Sandlie, Inger; Graver, Hans Petter & Frich, Jan C (2017). Mindre midlertidighet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 24- 24
 • Mandecki, W.; Goldman, E.; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2015). Phage Display and Selection of Protein Ligands, In Emanuel Goldman & Laurence Green (ed.),  Practical Handbook of Microbiology, Third Edition.  CRC Press.  ISBN 9781466587397.  Chapter 9.  s 101 - 114
 • Lau, Corinna; Gunnarsen, Kristin Støen; Høydahl, Lene Støkken; Berntzen, Gøril; Stokes, Christopher R.; Espevik, Terje; Sandlie, Inger & Mollnes, Tom Eirik (2012). Recombinant anti-human and anti-porcine CD14 antibodies. Immunobiology.  ISSN 0171-2985.  217(11), s 1197- 1198 . doi: 10.1016/j.imbio.2012.08.196
 • Andersen, Jan Terje & Sandlie, Inger (2011). FcRn regulates the pharmacokinetics of albumin.
 • Foss, Stian; Michaelsen, Terje Einar; Sandlie, Inger & Andersen, Jan Terje (2011). The Influence of Removal of the IgG Fab Arms on Binding to FcRn. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 350- 351 . doi: 10.1111/j.1365-3083.2011.02516.x
 • Gunnarsen, Kristin Støen; Kristinsson, Solveig Gunn; Bogen, Bjarne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2011). Thermostability Engineering of a Soluble Single Chain T Cell Receptor (scTCR) Using Phage Display. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 352- 352
 • Høydahl, Lene Støkken; Neumann, Ralf Stefan; Qiao, Shuo Wang; Sollid, Ludvig Magne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2011). Development of a High Affinity TCR Reagent by Phage Display to Study Antigen Presentation in Celiac Disease. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 372- 372
 • Qiao, Shuo Wang; Raki, Melinda; Gunnarsen, Kristin Støen; Løset, Geir Åge; Sandlie, Inger & Sollid, Ludvig Magne (2011). Post-Translational Modification of Gluten Shapes the T Cell Response in Coeliac Disease by Direct Interaction with the T Cell Receptor. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 356- 356
 • Qiao, Shuo Wang; Raki, Melinda; Løset, Geir Åge; Sandlie, Inger & Sollid, Ludvig Magne (2010). TCR Vbeta Bias and Semi-Public T Cell Responses In DQ2-Gliadin-Alpha-II Specific T Cells From Coeliac Disease Patients. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  71(6), s 511- +
 • Andersen, JT; Daba, Muluneh B; Berntzen, G; Michaelsen, Terje Einar & Sandlie, I (2009). Cross-species binding analyses of mouse and human neonatal Fc receptor with their ligands. Implications for evaluations of therapeutic antibodies and albumin fusions.
 • Gunnarsen, Kristin Støen; Kristinsson, Solveig Gunn; Bogen, Bjarne; Sandlie, Inger & Løset, Geir Åge (2009). Thermostability engineering of a soluble single chain T cell receptor using phage display.
 • Michaelsen, Terje Einar; Emilsen, S; Sandlie, I; Bratlie, Diane Lynn Bryant; Langerud, Beathe Kiland & Ihle, Øistein (2009). Human secretory IgM and serum IgM can activate complement equally well.
 • Andersen, Jan Terje & Sandlie, Inger (2007). A receptor mediated mechanism to support clinical observation of altered albumin variants. Clinical Chemistry.  ISSN 0009-9147.  53, s 2216- 2216 . doi: 10.1373/clinchem.2007.097071

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:47 - Sist endret 4. mai 2018 11:25