Ketil Hylland

Professor
Bilde av Ketil Hylland
English version of this page
Telefon +47 22857315
Mobiltelefon +47 41451694
Rom 4503
Brukernavn
Besøksadresse Kristine Bonnevies hus
Postadresse PB 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Mine hovedinteresser innen forskning er toksikologi, akvatisk økotoksikologi, in vitro toksikologi og marin økologi. Innen toksikologi og in vitro toksikologi er jeg spesielt interessert i mekanismer for skade på DNA. Innen økotoksikologi og marin økologi har jeg interesser innenfor en rekke felt, inkludert interaksjoner mellom ulike miljøfaktorer, sedimentøkologi og utvikling av metoder til å identifisere effekter av fremmedstoffer (miljøgifter) på organismer.

Undervisning

Ansvarlig for:

Delansvar for:

Underviser i:

Bakgrunn

 • Doktorgrad i marin økologi (1992) .
 • Forsker og forskningsleder ved NIVA (1993-2011).
 • Professor II i marinbiologi ved NMBU (NLH) 1998-2002.
 • Professor II i toksikologi ved UiO 2002-2006.
 • Professor ved Biologisk institutt fra 2006 i toksikologi og marin økologi.

Verv

 • Ledet en rekke internasjonale komiteer og arbeidsgrupper innen ICES og OSPAR og bidro til utviklingen av kriterier for EU's Marine Strategy Framework Directive.
 • Medlem av og ledet forskjellige organiserings- og vitenskapelige komiteer til internasjonale konferanser og symposier.
 • President for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) 2005-2006.
 • Ledet nasjonalt utvalg for rådgivning til den norske regjering om tiltak for å redusere miljøgift-eksponering i Norge (NOU 2010:9).

Utvalgte prosjekter

 • 2000-2002 “BECPELAG – International workshop on biological effects of contaminants on pelagic organisms” (PI)
 • 2001-2005 CROWAT – “Contaminant effects in Croatian freshwaters and coastal areas" (PI)
 • 2005-2009 “Predfish – Predicting long-term effects of offshore-related contaminants on fish“ (PI)
 • 2007-2011 “Interact – Interactions between contaminants, oil and organic material in marine ecosystems“ (PI)
 • 2008-2013 “ICON - Integrated assessment of contaminant impacts in the North Sea“ (PI)
 • 2016-2019 "dCod - Atlantic cod system biology" (led by UiB)

Samarbeid

NIVA, Norsk Folkehelseinstitutt, NILU, Havforskningsinstituttet, NIFES, Norsk Polarinstitutt, Norgest Veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Universitetet i Bergen, NTNU, Universitetet i Gøteborg (SE), Universitetet i Stockholm (SE), SLU (SE), Universitetet i sør Danmark (DK), University of the Basque Country (ES), University of Vigo (ES), University of Porto (PT), University of Faro (PT), University of Ancona (IT), Háskoli Islands (IS), University of Zagreb (HR), Peninsula Medical School (UK), University of Bordeaux I (FR), Cefas (UK), IFREMER (FR), IEO (ES), von Thünen Institut (DE), Marine Scotland (UK), NERI (DK), IEO (ES).

Emneord: Økotoksikologi, Toksikologi, Sedimentøkologi, Biomarkører, Effektovervåkning, Primærcellestruktur, Oksidativt stress, DNA skade
Publisert 3. nov. 2010 15:28 - Sist endret 8. jan. 2021 17:54